เลี้ยงสัตว์ » ลักษณะของแพะสายพันธุ์บอร์100ของประเทศแอฟริกาใต้

ลักษณะของแพะสายพันธุ์บอร์100ของประเทศแอฟริกาใต้

5 มีนาคม 2018
7353   0

>สารบัญสำคัญ “คัมภีร์คนเลี้ยงแพะ”

>สารานุกรมชื่อเจ้าของฟาร์มแพะ ทั่วไทย 2018-2019(รวมเฟซบุ๊คเพื่อนชาวแพะไทย)

>รวมฟาร์มจำ-หน่าย ขี้แพะทั่วไทย


กลุ่มไลน์   แพะแกะสร้างอาชีพ (แอดไลน์มาที่ทีมงาน 108kaset 0874638654 แล้วจะดึงเข้ากลุ่มครับ )


ภาพแพะบอร์ของประเทศแอฟริกา(ใต้ )..สายพันธุ์ขนสั้น

สมาคมแพะพันธุ์บอร์ (บัวร์) สหรัฐอเมริกา (American Boer Goat Association,ABGA).. ได้อธิบายว่าแพะพันธุ์บอร์(บัวร์)ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อต้นศตวรรษปี 1900(พ.ศ. 2443) ซึ่งคำว่า บอร์หรือบัวร์ (Boer)เป็นภาษาดัช (เป็นภาษาของชนเผ่าในประเทศเนเธอร์แลนด์)ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Farmer หรือชาวนา นั่นเอง

..เกษตรกรชาวนา ดัช (Dutch) เป็นผู้พัฒนาแพะสายพันธุ์นี้ขึ้นมา โดยตั้งหลักอยู่บนพื้นฐานเพื่อการผลิตแพะเนื้อให้คุณภาพเยี่ยม, อัตราการเจิญเติบโตเร็ว, และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เก่ง ..

โดยปกติแล้วบอร์(บัวร์)ทุกสายพันธุ์ จะต้องมีขนเป็นมัน หัวและคอมีขนสีน้ำตาลแดง ลำตัวขนสีขาว

 

1. ลักษณะทั่วไป

 

-มีมัดกล้ามเนื้อที่เด่นชัด และให้ความรู้สึกของความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อตามสัดส่วนโครงสร้าง
-แพะเพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าแพะเพศเมีย แพะเพศผู้จะมีหน้าอกกว้างลึก แผ่นหลังกว้างและแข็งแกร่ง มีมัดกล้ามเนื้อสะโพกใหญ่แน่น ส่วนหัวต้องมีขนาดกว้างรับกับส่วนโค้งเรียบของหน้าผากจนถึงจมูก เขาจะต้องกลมโค้งไปทางด้านหลัง ส่วนแพะเพศเมียจะต้องมีกล้ามเนื้อแข็งแรง มีเนื้อหน้าอกเด่นชัด กล้ามเนื้อน่องและสะโพกแข็งแรงสมส่วน แต่ยังคงดูมีลักษณะความเป็นเพศเมียที่สมบรูณ์อยู่

ขอบคุณภาพจาก http://www.boerboksa.co.za


 

2. โครงสร้างของหัวและสี

แพะทั้งเพศผู้และเพศเมียต้องมีหัวที่ใหญ่ แข็งแรง นัยน์ตาสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะหัวต้องเรียบโค้งรับกับใบหน้าตั้งแต่โคนเขาจนถึงจมูก เขาทั้งสองข้างต้องกลมสีเข้มและอยู่ห่างกันพอดี แพะที่ถูกสูญเขาสามารถเข้าประกวดได้โดยไม่ผิดกติกา
ใบหูจะต้องเรียบและอยู่ด้านข้างของใบหน้า โดยไม่บังตาแพะ ใบหูควรมีขนสีแดง 75% แต่ไม่ต่ำกว่า 50%
ปากบน-ล่างต้องขบเสมอกัน โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมา
ขนส่วนหัวต้องมีสีแดง อาจเป็นแดงอ่อน แดงเข้ม แดงอมส้ม หรือแดงอมน้ำตาลก็ได้ ส่วนหัวทั้งซีกซ้ายและขวาควรมีสัดส่วนขนสีแดง 40% เป็นอย่างต่ำ (ไม่รวมใบหู) ซึ่งโดยรวมแล้วส่วนหัวทั้งหมดควรต้องมีขนสีแดง 75% ส่วนที่เหลือต้องเป็นสีขาว

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่อง

1.เขาแบน ตรง ไม่กลม โค้ง หรือเขาทั้งสองข้างอยู่ชิดกันเกินไป
2.ปากล่างแหลมเล็ก
3.หูสั้น
4.มีขนสีแดงโดยรวมไม่ถึง 75%
5.หูพับจนเห็นรูหู

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง

1.ส่วนหน้าผากเว้าเข้า
2.หูพับจนเห็นรูหู ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
3.ปากบน หรือล่างยื่นออก ขบไม่เสมอกัน

ลักษณะที่ต้องถูกคัดทิ้ง
1.ตาสีฟ้า
2.หัวไม่เรียบ ขรุขระไม่เป็นทรง
3.มีขนสีขาวทั้งหัว

 


 

3. ลำตัวส่วนหน้า

แพะเพศผู้จะต้องมีกล้ามเนื้อบริเวณคอเป็นมัดอย่างเห็นได้ชัด และต้องได้สัดส่วนกับลำตัว
ส่วนแพะเพศเมียจะมีลำคอยาวเล็กน้อยและเนียนเรียบ ทั้งเพศผู้และเพศเมียต้องมีหน้าอกกว้างและลึก หัวไหล่กว้างมีกล้ามเนื้อแน่น

 

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่อง

1.หัวไหล่ขาหน้าโก่งขึ้น
2.อกแคบ
3.สันคอแคบ
4.สันคอคดแอ่น

 

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง

1.หัวไหล่ขาหน้าโก่งมากเกินไป
2.กระดูกอกยื่นออกมามากเกินไป


4. แผ่นหลัง

แพะทั้งเพศผู้และเพศเมียต้องมีแผ่นหลังที่กว้างและยาว รอยต่อระหว่างวิทเธอร์กับแผ่นหลังทำมุมเล็กน้อย สันหลังกว้างยาวประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ ส่วนสะโพกยาวโค้งต่อจนถึงบั้นท้าย บั้นท้ายต้องกลมและมีกล้ามเนื้อใหญ่แน่นได้สัดส่วนต่อลงไปจนถึงขาหลัง กระดูกก้นกบต้องกว้าง ส่วนหางต้องตรงไม่คดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง

 

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่อง

1.สันหลังไม่กว้าง แคบและสั้น ไม่มีกล้ามเนื้อ
2.แผ่นหลังสั้น ไม่มีกล้ามเนื้อ
3.หางคด
4.กระดูกก้นกบแคบ

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง

1.หลังคดงอ
2.กระดูกสะโพกหักมุมไม่รับกับส่วนแผ่นหลัง
3.บั้นท้ายเรียบ ไม่มีกล้ามเนื้อ
4.รอยต่อระหว่างแผ่นหลังกับวิทเธอร์ทำมุมมากเกินไป


5. ส่วนขา ข้อเท้า และกีบ

ขาหน้าของแพะทั้งเพศผู้และเพศเมียต้องตรง ยาวสมส่วนกับลำตัว โดยอยู่ในตำแหน่งแนวตรงกับวิทเธอร์
ส่วนข้อเท้าขาหน้าลงไปจนถึงกีบต้องสั้นและตรง ขาหลังต้องตรงสมส่วน เมื่อมองจากด้านหลังจะเห็นเป็นแนวตรงตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้านข้าง ขาหลังต้องตรงตั้งฉากกับข้อเท้า ความยาวของขาช่วงข้อเท้าลงมาถึงกีบต้องไม่สั้นเกินไป
กีบเท้าต้องชิดกัน เป็นสีเข้ม และชี้ไปด้านหน้า

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่อง

1.เข่าชนกัน
2.ข้อหัวเข่าใหญ่
3.ขามีเนื้อมากเกินไป หรือน้อยเกินไป
4.ช่วงข้อเท้าลงมาถึงกีบเอียงลาด

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง

1.ปลายเท้าสองข้างแบะออกหรือเอียงเข้าหากัน
2.ขาหลังแคบชิดกันเกินไป
3.ขาหลังตรงและตึงเกินไป
4.ขาโก่ง
5.ช่วงขาหน้ายาวเกินไป
6.ช่วงขาหลังไม่ตรงตั้งฉากกับพื้น


6. ผิวหนังและขน

ผิวหนังต้องมีความยืดหยุ่น นุ่มนวล แพะเพศผู้ต้องมีผิวหนังช่วงหน้าอกและที่คอย่นอย่างเห็นได้ชัด แตกต่างจากแพะเพศเมียที่ไม่ย่น
ใต้หาง ขอบตาและเปลือกตา ไม่มีขนและผิวหนังบริเวณนี้ต้องมีเม็ดสีเข้มเป็นสีน้ำตาล บริเวณผิวหนังใต้หางจะต้องมีสัดส่วนของผิวสีเข้มอย่างน้อย 75% ในการคัดพ่อพันธุ์ชั้นดี ผิวบริเวณใต้หางนี้จะต้องเป็นสีเข้มทั้งหมด 100%

ขนแพะทั้งเพศผู้และเพศเมียต้องสั้นเป็นเงามัน ไม่หยาบ ตามลำตัวมีขนสีขาว และอาจมี 20% เป็นสีแดง การมีขนสีแดงทั้งตัวจะถูกจัดอยู่ในประเภทขนสีแดงล้วนในการแข่งขัน
ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่อง

1.ผิวหนังไม่ยืดหยุ่น
2.ขนหยาบ
3.ขนยาวเกินไป
4.เพศเมียมีผิวใต้หางเป็นผิวสีเข้มน้อยกว่า 50%

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง

1.เพศผู้มีผิวใต้หางเป็นผิวสีเข้มน้อยกว่า 50%
2.ขอบตา และเปลือกตาเป็นสีชมพูอ่อน
3.เพศเมียมีผิวขอบตา เปลือกตา และผิวใต้หางเป็นสีชมพูอ่อนทั้งหมด
4.ตามลำตัวเป็นผิวสีชมพูอ่อนทั้งตัว

ลักษณะที่ต้องถูกคัดทิ้ง

1.แพะเพศผู้ และเพศเมียที่มีขนสีขาวทั้งตัว
2.แพะเพศผู้ที่มีผิวใต้หางเป็นสีชมพูอ่อน 100%


7. อวัยวะสืบพันธุ์

ในแพะเพศเมียจะต้องมีเต้านมที่ได้รูปทรงที่ดีและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เต้านมซีกซ้ายและขวาต้องมีหัวนมที่สมบรูณ์ (หมายถึงรูน้ำนมเปิดสามารถให้นมได้) ข้างละไม่เกิน 2 หัว แต่ลักษณะเต้านมที่ถูกต้องและดีที่สุดคือมีหัวนมเพียงซีกละ 1 หัวเท่านั้น.. ส่วนแพะเพศผู้ก็ต้องมีหัวนมได้รูปทรงไม่ผิดรูปร่างเต้านมซีกซ้ายและขวาจะต้องมีขนาดเท่าๆกัน มีระยะห่างของหัวนมเท่าๆกันทั้งสองข้าง และมีหัวนมได้ซีกละ 2 หัว แต่ลักษณะที่ถูกต้องและดีที่สุดคือมีหัวนมเพียงซีกละ 1 หัว
แพะเพศผู้ต้องมีลูกอัณฑะข้างละ 1 ใบ และต้องมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้าง ตรงกลางลูกอัณฑะมีรอยแยกได้ไม่เกิน 1 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกอัณฑะทั้งสองข้างในแพะเพศผู้อายุ 1 ปี ควรวัดได้ 10 นิ้ว และแพะอายุ 2 ปี ควรวัดได้ 12 นิ้ว

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่อง

1.ลูกอัณฑะแพะเพศผู้ห้อยย้อย ปัดไปมาเวลาเดิน
2.หัวนมแพะเพศเมียมีรูน้ำนม 2 รู ในหัวเดียว

ลักษณะที่จัดว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง

1.แพะเพศเมียมีหัวนมมากกว่าซีกละ 2 หัว
2.แพะเพศผู้มีลูกอัณฑะรูปร่างผิดปกติ หรือมีขนาดเล็กเกินไป
3.รอยแยกของลูกอัณฑะมีความยาวเกิน 1 นิ้ว
4.แพะเพศผู้มีหัวนมมากกว่าข้างละ 2หัว
5.ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีหัวนมหลายหัวรวมกันเป็นกระจุก

หรือบางท่านได้เเนะนำไว้ว่า
1.พันธ์ุแท้ จะมีความสูงใต้ท้องถึงหัวไหล่ เท่ากับ ใต้ท้องถึงพื้น
2.พันธ์ุแท้ จะมีความสูงหัวเข่าถึงใต้ท้อง เท่ากับ หัวเข่าถึงพื้น
3.พันธ์ุแท้ จะมีก้นไม่แหลม และ ไม่มีขนยาวๆ
4.พันธ์ุแท้ ไม่ยืนหัวเข่าหุบเข้า ทั้งขาหน้าและขาหลัง..

จริงหรือไม่กรุณาไปฝึกดู+ วิเคราะห์กันเอง ได้ผลเป็นเช่นไร ไปโพสให้ความคิดเห็นกันได้ในเพจ เลี้ยงแพะยั่งยืน ด้วยความยินดีครับ..

สำหรับในประเทศไทยนั้น แพะพันธุ์บอร์ ( Boer)กรมปศุสัตว์ ได้นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปลายปีพ.ศ. 2539 เป็นแพะเนื้อขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นคือ..
ลำตัวสีขาว หัวและคอจะมีสีแดง
ใบหูยาวปรก มีน้ำหนักแรกเกิด 4 กก.
น้ำหนักหย่านม 20 กก.
โตเต็มที่ตัวผู้หนัก 90 กก. ตัวเมีย 65 กก.

 

ตัวอย่างแพะบอร์เนื้อชนะเลิศรุ่นแกรนด์แชมป์. ผู้+เมีย … ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 23มีนาคม 2561 มอบรางวัลโดย ท่านนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์..

ขอบคุณช่างภาพ TOP แห่ง 108kaset.com


>บอร์100..บอร์85..เลือดF1..F5..ฯลฯคืออะไร.. ที่นี่มีคำตอบ

 

>แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน(Anglo-Nubian)

ขอบคุณ https://pantip.com/topic/36909886/
เฟสบุ๊ค สมาคมแพะและแกะไทย
www.ubmthai.com/leksoundsmf3/
thaigoatclub.blogspot.com/2007/09/..
www.boergoats.co.za/
https://modernfarmer.com/2017/06..
PALPATION OF A BUCK’S TESTICLES
breeding.dld.go.th/th/index.php/2015-07-04-09-39-04/2015-07-04-09-45..
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=active&client=firefox-b&biw..