เลี้ยงสัตว์ » คลิปรอบรู้เกษตร-การตัดแต่ง กีบเท้าสัตว์

คลิปรอบรู้เกษตร-การตัดแต่ง กีบเท้าสัตว์

28 มีนาคม 2018
3510   0

https://goo.gl/55y7Gn

.

วีดีโอ จากทีมงาน 108kaset.com แสดงให้เห็นการใช้คีมแต่งกีบและดัดแปลงเคียวมาตัดแต่งกีบเท้าแพะอย่างมืออาชีพ

.

 

 

 

ความรู้+คลิป-การตัดแต่ง กีบเท้าสัตว์…

 

ผนังกีบเท้าจะเริ่มเติบโตจากเนื้อเยื่อ coronary จะมีลักษณะเป็นวงรอบกลมซ้อนๆกัน เหมือนวงรอบปีของต้นไม้

.

 

กีบคือส่วนที่คลุมเท้ารวมทั้งแท่ง กีบไม่มีเลือด ..การเจริญเติบโตเริ่มต้นจาก corium ที่วงโคโรนารีชั้นในจะเป็นเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม มีเลือด ห้ามตัดแต่งถึงเนื้อเยื่อนี้

 


อุปกรณ์ตัดแต่งควรใช้กรรไกรตัดแต่งที่คมกริบ แนะนำให้ใช้ กรรไกรตัดโครงฝ้าตามภาพ จะได้ของดีมีคุณภาพกว่ากรรไกรอีกหลายๆชนิด

.

กีบเท้าสัตว์เป็นวัสดุเดียวกับเล็บของเรา …เล็บเท้าจะเพิ่มความยาวหากไม่ได้ตัดแต่งเป็นประจำ ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจทำให้กลายเป็นโรคกีบเน่าได้

แพะป่า ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหินจะช่วยฝนเล็บเท้าหรือกีบของพวกแพะให้สั้นลง..ผู้เลี้ยงแพะบางคนพยายามเลียนแบบโดยการสร้างพื้นที่ให้มีหินและพื้นคอนกรีต เช่นบันไดขึ้นคอกทำด้วยคอนกรีต เมื่อแพะเดินขึ้น-ลงบ่อยๆ จะทำให้แพะเล็บสั้นลงมาเอง

 

หากแพะใช้เวลาทั้งหมดในยุ้งฉางหรือบนทุ่งหญ้าที่พื้นอ่อนนิ่ม นานๆเข้าเมื่อเล็บเท้ายาวมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้แพะไม่สามารถเดินได้ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง และถ้าก้อนกีบนั้นไม่ถูกตัดออกแพะจะกลายเป็นแพะขาพิการอย่างถาวร

 

ผู้ที่ทำการตัดกีบเท้าแพะควรยืนหรือนั่งอยู่ด้านเดียวกับขาของแพะที่กำลังตัดแต่ง

การตัดแต่งกีบควรทำในขณะอากาศเย็นหรือชื้น ทั้งนี้เพราะกีบจะอ่อนตัวทำให้ตัดแต่งได้ง่าย ถ้าหากทำในอากาศที่ร้อน ควรนำแพะไปยืนในที่เปียกชื้น เช่นยืนบนกระสอบป่านที่ชุ่มน้ำสักครู่หนึ่งก่อนทำการตัดแต่งกีบ..

 


ตรวจสอบความสมดุลที่เหมาะสมของกีบเท้าแพะ ด้านล่างของเท้าควรจะขนานกับวงโคโรนารี เล็บนิ้วเท้าไม่ควรทิ้งไว้นานเกินไป ถ้าทิ้งไว้นานยาวเกินไปแพะจะโยกตัวไปข้างหลังที่เท้าและทำให้เกิดความเครียดต่อเอ็นกล้ามเนื้อ

 


แต่หากปลายเท้าสั้นเกินไปอาจทำให้ “fetlock” อยู่ในตำแหน่งผิดปกติได้

 

.

ปลายเท้าจะงอกได้เร็วกว่าส้นเท้า ดังนั้นหากไม่เข้าใจอาจตัดแต่งผิดๆ ทำให้ส้นเท้าเตี้ยกว่าปลายเท้า มีผลให้ข้อเท้าผิดปกติ

**จำไว้ว่า ผนังกีบเท้าจะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักตัวแพะ ไม่ใช่ฝ่าเท้า ดังนั้นแนวผนังกีบเท้าที่ถูกต้องจะต้องอยู่ในระนาบขนานตรง

.

.

ท้ายนี้หวังว่าชาวเกษตรกรคงทราบถึงวิธีตัดแต่งกีบเท้าสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น ขอให้สัมฤทธิ์ผลในวิชาชีพเกษตรของพวกเรา ..ด้วยวิถีชีวิตที่มีความสุขอันยั่งยืนนะครับ..

ขอขอบคุณที่ติดตามครับ
ปื้น ปากพนัง
www.108kaset.com

 

ขอบคุณ
https://thekebun.wordpress.com/2008/02/17/trimming-goat-hooves/
http://fucktonofanatomyreferencesreborn.tumblr.com/post/82565444454/a-lovely-fuck-ton-of-hoof-references-from
https://countrysidenetwork.com/daily/livestock/goats/goat-hoof-trimming/
https://countrysidenetwork.com/daily/livestock/goats/goat-hoof-trimming/
http://nwdistrict.ifas.ufl.edu/phag/2017/10/20/evaluation-of-feet-legs-in-cattle-is-important-for-longevity-in-the-herd/
http://pvlo-pni.dld.go.th/index.php/hoof-trim
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php
http://cmapsconverted.ihmc.us/rid=1N9NJY1C6-5CMK7D-165T/..
http://www.infovets.com/healthysmrm/..