เลี้ยงสัตว์ » เหล็กเเซะขี้แพะที่ติดแน่นในร่องไม้ TY

เหล็กเเซะขี้แพะที่ติดแน่นในร่องไม้ TY

8 กรกฎาคม 2018
1244   0

 

http://bit.ly/2m0ihPa

เหล็กเเซะขี้แพะที่ติดแน่นในร่องไม้

..เพื่อนๆชาวแพะท่านใดที่สร้างคอกแพะโดยขาดประสบการณ์ เหตุการณ์หนึ่งที่พบอยู่เสมอคือระยะร่องของพื้นไม้คอกจะมีระยะกว้างบ้าง-แคบบ้าง

ร่องที่แคบมักมีปัญหาขี้แพะติดฝังแน่น นานๆเข้าแม้กระทั่งเอากิ่งไม้แซะออกก็ยังยาก  ..ดังนั้นในวันนี้ขอเสนอผู้ช่วยตัวใหม่ ในคลิป คงถูกใจเพื่อนๆหลายท่านนะครับ..

ขอขอบคุณที่ติดตามครับ
ปื้น ปากพนัง
www.108kaset.com