เลี้ยงสัตว์ » มูทาลิน 20% ชนิดฉีด…รักษาโรคติดเชื้อเกี่ยวกับลำไส้ ทางเดินหายใจ ปอดบวม ติดเชื้อที่ข้อ

มูทาลิน 20% ชนิดฉีด…รักษาโรคติดเชื้อเกี่ยวกับลำไส้ ทางเดินหายใจ ปอดบวม ติดเชื้อที่ข้อ

5 สิงหาคม 2018
1671   0

http://bit.ly/2LXduNd

มูทาลิน 20% ชนิดฉีด…รักษาโรคติดเชื้อเกี่ยวกับลำไส้ ทางเดินหายใจ ปอดบวม ติดเชื้อที่ข้อ

Dynazide 20%

น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

Tiamulin hydrogen fumarate 200 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ Tiamulin 162 มิลลิกรัม

 

ข้อบ่งใช้ : ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อในสุกรได้ดังนี้

โรคติดเชื้อเกี่ยวกับลำไส้ เช่น

– ลำไส้เล็กตอนล่างอักเสบ (ileitis) จากการติดเชื้อ Lawsonai intracellularis

– ลำไส้ใหญ่อักเสบ อุจจาระร่วงปนมูกเลือด (swine dysentery) จากการติดเชื้อ Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae

– ลำไส้ใหญ่อักเสบ (colitis) จากการติดเชื้อ Brachyspira (Serpulina) pilosicoli

โรคติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น

– ปอดอักเสบ ปอดบวม (swine pneumonia) จากการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae หรือ Mycoplasma hyopneumoniae

โรคติดเชื้อที่ข้อ เช่น

– ข้ออักเสบ (infectious arthritis) จากการติดเชื้อ Mycoplasma synoviae

 

ขนาดและวิธีใช้ :

ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

-ในโรคติดเชื้อเกี่ยวกับลำไส้ (ileitis, swine dysentery, infectious arthritis)

ใช้ยานี้ 1 cc(มิลลิลิตร) ต่อน้ำหนักตัว 20 กิโลกรัม (Tiamulin hydrogen fumarate 10.0 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ Tiamulin 8.0 มิลลิกรัม โดยประมาณ ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม) โดยฉีดวันละ 1 หรือ 2 ครั้งเท่านั้น

 

-ในโรคติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (swine pneumonia)

– ใช้ยานี้ 3 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว 40 กิโลกรัม (Tiamulin hydrogen fumarate 15.0 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ Tiamulin 12.3 มิลลิกรัม โดยประมาณ ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม) โดยฉีดวันละครั้งติดต่อกัน 3-5 วัน

 

-ในโรคติดเชื้อที่ข้อ (infectious arthritis)

– ใช้ยานี้ 3 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว 40 กิโลกรัม (Tiamulin hydrogen fumarate 15.0 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ Tiamulin 12.3 มิลลิกรัม โดยประมาณ ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม) โดยฉีดวันละครั้งติดต่อกัน 3-5 วัน

ขอขอบคุณ คุณนักบุญ ปีศาจ แห่ง เฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน  

ที่กรุณาให้คำแนะนำ+รายงานผลการใช้ยามา ณ ที่นี้ด้วย.

ระยะหยุดยา :

สัตว์ที่จะนำไปฆ่าเพื่อบริโภคต้องหยุดให้ยาก่อนอย่างน้อย 10 วัน.

 

ข้อควรระวัง :

ให้ใช้ยานี้ได้ในเฉพาะสุกรเท่านั้น ภายหลังจากให้ยานี้ไปแล้ว 5 วัน อาการของโรคยังไม่ดีขึ้น ควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์

 

ข้อห้ามใช้ :

ไม่ควรให้ยาตัวอื่น เช่น monensin, narasin หรือ salinomycin ระหว่างการรักษาด้วยยานี้ และอย่างน้อย 7 วันก่อนหรือหลังการรักษาด้วยยานี้

 

การเก็บรักษา :

เก็บที่อุณหภูมิไม่ควรเกิน 25°C และให้พ้นจากแสงแดด

>สารบัญสำคัญ “คัมภีร์คนเลี้ยงแพะ”

>ยาควรมีประจำคอก/กลุ่มยารักษาไข้แพะ

ที่มา http://www.novamedicine.net/product/%E0%B8%A1%E0%B8%..
http://www.novamedicine.net/product/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%..
https://web.facebook.com/groups/1211728858838662/?multi_permalinks=2038223312855875&notif_id=1533433846107077&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif