เลี้ยงสัตว์ » อ.ปากพนัง ชาวบ้านรีดนมควายขายขวดละ100.- ..รับเดือนหลักหมื่น

อ.ปากพนัง ชาวบ้านรีดนมควายขายขวดละ100.- ..รับเดือนหลักหมื่น

19 สิงหาคม 2018
1431   0

อ.ปากพนัง ชาวบ้านรีดนมควายขายขวดละ100.- ..รับเดือนหลักหมื่น

 

.

ขอบคุณผู้แนะนำเรื่อง : นายสุบรรณ บุญประสิทธิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน อ.ปากพนัง (ปศอ.ปากพนัง)

 

เลี้ยงควายขายลูก.. ปีละ8ล้านบาท