ปลูกพืช » คลิปสร้างอาชีพ..เศรษฐกิจเข้มแข็ง จาก “ผักกูด ลานสกา”

คลิปสร้างอาชีพ..เศรษฐกิจเข้มแข็ง จาก “ผักกูด ลานสกา”

7 ตุลาคม 2018
1077   0

คลิปสร้างอาชีพ..เศรษฐกิจเข้มแข็ง จาก “ผักกูด ลานสกา”

โดย นายจรูญ ศรีประมวล ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปลูกรวม200ไร่  ผู้ปลูก 70กว่าราย  ..ปลูกเพียง 5ไร่ วันละพันกำ ได้เดือนละ 1,5000 บาท.