รอบรู้เกษตร » 108เกษตร รวมประเภทของมดในประเทศไทย ที่พบเห็นได้บ่อย (ตอน1)

108เกษตร รวมประเภทของมดในประเทศไทย ที่พบเห็นได้บ่อย (ตอน1)

11 ตุลาคม 2018
378   0

108เกษตร รวม รู้ เรื่อง มด

มดในประเทศไทย มีหลากหลายสายพันธุ์มาก แต่ละชนิดก็มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ..

ในหัวข้อนี้จะมาดูชนิดของมดต่างๆที่พบเห็นได้ในไทย ..ส่วนตอนต่อไปจะเพิ่มเติมรายละเอียดของมดแต่ละชนิด..


มดน้ำผึ้ง

มีลักษณะ หัว อก ท้อง และขาสีน้ำตาลอ่อนคล่้ายสีน้ำผึ้ง หัวเล็ก อกและเอวเรียวยาว ส่วนท้องใหญ่สีน้ำตาลเข้ม มีขนปกคลุมเล็กน้อย

พฤติกรรม ชอบหากินตามยอดอ่อนของต้นไม้ มักชุมนุมอยู่บริเวณที่มีเพลี้ยอาศัยอยู่

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง ชุมชน

 


มดตะลานยักษ์ปักษ์ใต้

มีลักษณะ เขี้ยวใหญ่ หัวใหญ่สีดำ อกค่อนข้างเล็กเรียวสีดำ ผิวเรียบเป็นมัน เอวคอด ท้องมีขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลไหม้ ขาสีน้ำตาลเข้มหรือดำ

พฤติกรรม เดินหากินตามพื้น บางครั้งขึ้นบนต้นไม้เตี้ยๆ

ทำรังขนาดใหญ่ในดิน ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ

 


มดตะลานป้องขี้เถ้า

มีลักษณะ หัวและอกค่อนข้างใหญ่สีดำปนเทา คล้ายสีขี้เถ้า ผิวเรียบเป็นมัน ท้องสีดำปนเทา ช่วงต่อกับเอวมีเหลือบสีทองมันวาวเล็กน้อย ขาสีดำ

พฤติกรรม เดินหากินตามพื้น บางครั้งขึ้นบนต้นไม้เตี้ยๆ

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง

 


มดตะลานป่าหัวแดง

มีลักษณะ หัวใหญ่สีน้ำตาลแดง ลำตัวและขาสีดำ

พฤติกรรม เดินหากินตามพุ่มไม้ และดอกไม้

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ พื้นที่เกษตกรรม

 


มดฮี้ดำ

มีลักษณะ หนวดสามปล้อง ส่วนปลายมีขนาดยาวกว่าปล้องอื่นมาก หัว อก และท้องสีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ ปลายท้องแหลม

พฤติกรรม ชอบเดินหากินบนต้นไม้ใหญ่

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ

 


มดง่ามคู่สีเทา

มีลักษณะ หัว ลำตัว และท้องสีเทาดำ ตาโปนใหญ่ หัว อก และท้องส่วนที่ติดกับเอวมีลักษณะเป็นร่องคล้ายนิ้วมือ ปล้องอกที่อยู่ใกล้ส่วนเอวยื่นแหลมคล้ายหนามคู่ ลำตัวและขามีขนปกคลุมบางๆ ปล้องท้องบางปล้องคอดเล็กน้อย

พฤติกรรม ทำรังใต้ดิน

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง

 


มดง่ามคู่สีดำ

มีลักษณะ หัว ลำตัว และท้องสีดำ ตาโปนใหญ่ หัว อก ปล้องแรกมีร่องคล้ายนิ้วมือ ส่วนท้องเรียบ ไม่มีร่อง อกค่อนข้างยาว ปล้องอกที่อยู่ใกล้ส่วนเอวยื่นแหลมคล้ายหนามคู่ ลำตัวและขามีขนปกคลุมบางๆ ปล้องท้องบางปล้องคอดเล็กน้อย

พฤติกรรม หากินตามพื้น และขึ้นบนต้นไม้เตี้ยๆ ในบ้างครั้ง

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง

 


มดก้นหอยหลังง่าม

มีลักษณะ หัวสีดำ อก เอว และขาสีน้ำตาลเข้ม ท้องสีดำ ผิวเรียบพฤติกรรม ชอบอยู่รวมกลุ่มตามยอดไม้ เพื่อกินน้ำหวานที่ผิวต้นไม้ผลิตออกมา เป็นวิธีการที่ต้นไม้อาศัยมดช่วยในการกำจัดเพลี้ยและแมลงสัตรูพืชอื่นๆ โดยใช้น้ำหวานล่อให้มดมาอยู่รวมกัน

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1,000 เมตร

 


มดกระโดดเหลือง

มีลักษณะ หัว อก ท้อง และขาสีน้ำตาลคล้ายสีน้ำผึ้ง หัวมีขนาดใหญ่รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม อกและเอวเรียวยาว ท้องใหญ่กว่าเอวเล็กน้อย ปากมีเขี้ยวยาวกางได้ 180 องศา

พฤติกรรม ทำรังในโพรงดิน หากมีอันตรายมักกระโดดหนีด้วยความเร็ว

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ ป่าชายเลน

 


มดไอ้ชื่นดำ

มีลักษณะ หัว อก ท้อง และขาสีดำ ผิวของส่วนหัวและอกด้านบนมีลายเส้นโค้งคล้ายลายบนนิ้วมือ ท้องเรียวยาว ผิวเรียบ และมีขนปกคลุมเล็กน้อย

พฤติกรรม เดินหากินตามพื้นและต้นไม้

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง

 

มดแดง

มีลักษณะ ลำตัวสีแดงหรือแดงอมส้ม

พฤติกรรม อาศัยอยู่ในรังทำด้วยใบไม้ คนทางภาคอีสานนิยมนำตัวอ่อนและไข่มาปรุงอาหาร

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่าง ป่าละเมาะ สวนผลไม้

 


มดปุยฝ้ายป่า

มีลักษณะ หัว อก และท้องสำดำ ขาสีน้ำตาล มีขนปกคลุมบางๆ ผิวทั้งตัวมีลักษณะขรุขระ ท้องค่อนข้างใหญ่ พฤติกรรม สามารถฉีดฟองที่มีกรดออกมาจากส่วนปลายท้องเพื่อป้องกันตัว

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าโปร่ง สถานภาพ พบไม่บ่อย

 


มดหนามกระดิงดำ

มีลักษณะ หัวเล็ก ส่วนท้องกลมใหญ่ หัวและลำตัวสีดำ ท้องสีน้ำตาลดำ อก หลัง และเอวมีหนามแหลมสามคู่ และหนามบริเวณอกไม่ยาวมากนัก ผิวบริเวณหัวและตำตัวขรุขระ

พฤติกรรม เดินหากินตามต้นไม้

ถิ่นอาศัย ป่าทั่วไป

 


มดหนามเคียวใหญ่

มีลักษณะ หัวเล็ก ส่วนท้องกลมใหญ่ หัวสีน้ำตาลเข้ม อกและท้องสีน้ำตาลแดง บริเวณอก หลัง เอว มีหนามแหลมสามคู่ โดยเฉพาะส่วนที่เอวมีขนาดใหญ่ และส่วนปลายแยกออกจากกัน

พฤติกรรม สร้างรังถาวรในดินค่อนข้างลึก แต่ละรังมีมดงานมากว่า 1 หมื่นตัว

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ

 


มดหนามกระทิงขนทอง

มีลักษณะ หัวเล็กค่อนข้างกลมและผิวเรียบ ส่วนท้องกลมใหญ่และมีขนสีทองปกคลุมบางๆ หัวและลำตัวสำน้ำตาลดำ ท้องสีน้ำตาลทอง มีเขาแหลมสามคู่

พฤติกรรม สร้างรังด้วยเศษไม้ หญ้าแห้ง โดยใช้เส้นใยจากตัวอ่อนช่วยประสาน สร้างรังทั้งบนดินและบนต้นไม้

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง ป่าละเมาะ

 


มดหนามปล้องไผ่

มีลักษณะ หัว อก และท้องดำเทา ผิวเรียบเป็นมัน หัวแบน อกปล้องแรกค่อนข้างใหญ่ ด้านข้างของปล้องเอวมีเขาแหลมยื่นออกมา ท้องกลมมีขนปกคลุมเล็กน้อย ขาสีน้ำตาลเข้ม

พฤติกรรม ชอบเดินหาอาหารตามยอดอ่่อนของต้นไม้ มักชุมนุมรวมกันบริเวณที่มีเพลี้ยอาศัย

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง

 


มดหนามหีบทองง่าม

มีลักษณะ หัวเล็ก อกมีรูปทรงคล้ายกล่อง มุมส่วนอกมีหลักแหลมเอวแบน มีหนามสองคู่ด้านบนและด้วนล่าง ส่วนท้องกลมใหญ่ หัว อก และท้องสีเทาเข้ม ทั้้งตัวมีขนสีทองปกคลุม

พฤติกรรม สร้างรังอยู่ในดินหรือในขอนไม้ผุ กินหนอนและแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง ป่าละเมาะ

 


มดตะนอยดำใหญ่

มีลักษณะ หัวเล็ก หัว อก ท้อง และขาสีดำ อกเล็กและแบ่งเป็นปล้องๆ เอวเรียวยาวแบ่งเป็นปล้องๆ ส่วนท้องใหญ่และเรียวยาวมีขนปกคลุมเล็กน้อย ขาค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัว และมีขนปกคลุม มดชนิดนี้มีพิษร้ายแรง สามารถทำร้ายคนเเละสัตว์อาจพิการ ถึงตายได้

พฤติกรรม เดินหากินบนต้นไม้

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ ป่าโปร่ง ป่าละเมาะ

 


มดตะนอยอกส้ม

มีลักษณะ หนวดสีน้ำตาล หัวใหญ่สีดำ อกสีส้มเล็กคอดเป็นปล้องๆ โคนขาสีดำ แข้งและปลายขาสีดำ เอวปล้องที่ติดกับปล้องท้องสีดำ ท้องสีดำ ผิวเรียบเป็นมันทั้งตัว ไม่มีขนปกคลุม

พฤติกรรม เดินหากินตามพุ่มไม้

ถิ่นอาศัย ป่าดงดิบ พื้นที่เกษตรกรรม

ขอบคุณ http://www.evictant.com/antstype.html
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=active&client..
http://www.compiko.info/pages/a/african-ants-siaf..
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%..