เลี้ยงสัตว์ » เลี้ยงแพะนมเพิ่มช่องทางรวย.. (ยะลา)

เลี้ยงแพะนมเพิ่มช่องทางรวย.. (ยะลา)

13 กรกฎาคม 2019
424   0

เลี้ยงแพะนมเพิ่มช่องทางรวย.. (ยะลา)

 

ตลาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ “นมแพะ” จำนวนมาก แต่ผู้เลี้ยง “แพะนม” กลับมีจำนวนน้อยมาก เนื่องจากทดลองเลี้ยงแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ช่วงนี้จะพาไปดูเกษตรกรดีเด่นที่ จ.ยะลา ซึ่งเลี้ยงแพะนม สร้างรายได้ดีมานานกว่า 20 ปี ..

จาก https://thaigoat.com/?p=133