เลี้ยงสัตว์ » ยาถ่ายพยาธิแบบราดหลัง ด้วย Cydectin แก้ไรเรื้อนได้ดีมาก

ยาถ่ายพยาธิแบบราดหลัง ด้วย Cydectin แก้ไรเรื้อนได้ดีมาก

1 กันยายน 2019
9732   0


ยาถ่ายพยาธิชนิดราดหลังสำหรับโคเนื้อและโคนม
สะดวก ง่ายต่อการให้ยา ไม่ทำให้สัตว์เจ็บปวด เพียงแค่ราดหลังตั้งแต่สันคอจนถึงโคนหาง
สุขภาพสัตว์ดีขึ้น ภูมิคุ้มกันแข็งแรง
ออกฤทธิ์นานกว่า

 ยาถ่ายพยาธิชนิดราดหลัง ไซเด็คติน พัว – ออน ประกอบด้วยอนุพันธ์ของ มอคซิเดคติน ออกฤทธิ์ในการฆ่าปรสิตชนิดต่างๆในสัตว์จึงใช้ในการักษาและควบคุมปรสิตที่อาศัยอยู่ทั้งภายนอกและภายในร่างกายของวัว

>>ปรสิตที่อาศัยอยู่ทั้งภายนอก ได้แก่
– หมัดและเห็บในวัว : Boophilus microplus
– ตัวไร : Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus และ
Bovicola bovis

>>ปรสิตที่อาศัยอยู่ทั้งภายใน ได้แก่
พยาธิในระบบทางเดินอาหาร และลำไส้ : Haemonchus placei, Ostertagia osteragi,
Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus longispicularis,
Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia spatulate, Cooperia surnabada,
Bunostomum phebotomum และ Oesophagostomum radiatum

การควบคุมหมัด และเห็บในวัว :
ยานี้ใช้ได้ผลดีในการรักษา และควบคุมหมัดและเห็บในวัว รวมทั้งสเตรนที่ดื้อต่อยาฆ่าแมลงชนิด
Organophosphates, Synthetic pyrethroids และ Amidines

>> โปรแกรมรักษาที่แนะนำ คือ ทำทุกๆช่วง 21 วัน

คำเตือน :
1. ในวัวนม ห้ามใช้ยานี้ซ้ำในช่วงเวลาที่น้อยกว่า 21 วัน
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาในขณะที่ผิวหนังของสัตว์กำลังเปียก หรือในขณะที่ฝนตก
3. ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิด Pour-On อื่นๆ

ระยะหยุดยา :
หยุดใช้ยานี้ภายใน 14 วัน ก่อนส่งโรงฆ่า

> ใช้ได้ในโคระยะอุ้มท้อง และลูกโคที่อายุตั้งแต่ 42 วันขึ้นไป <<


รวมความคิดเห็นจาก เฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน

Isaraman Thippayanon วิธีราดยาไซเด็กติน กับแพะ-แกะ หรือ สัตว์เล็ก หมา-แมว ควรทำดังนี้:-
1. เตรียมไซริ้งค์กับเข็มเบอร์ 20 หรือ 18 (เข็มให้ตัดเหล็กออกชิดขอบพลาสติก แล้วถู(ฝน)กับหินลับมีดให้หายคม)
2. ดึงยาตามปริมาณของน้ำหนักแพะ-แกะ (1 cc./นน.10 กก.)
3. ให้เริ่มเดินยา(ราดหลัง) จากโคนหาง(ก้นกบ) ค่อยๆกดเดินยาขูดให้ชิดหนังย้อนขนขึ้นตรงเส้นกลางหลังไปเรื่อยๆจนถึงต้นคอ หากเดินยาไม่หมด ให้เริ่มต้นจากโคนหางใหม่ ทำซ้ำๆจนยาหมด (สิ่งควรระวัง อย่าเดินยามากจนหมดก่อนที่จะถึงต้นคอ ถ้าไม่เพิ่มยาเดินต่อจนสุด ยาที่ราดไว้จะกระจายไม่ทั่วร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพการทำลายลดลง)
#สาเหตุการที่ไม่ให้เดินยาเริ่มจากต้นคอถึงโคนหาง เพราะยาจะถูกลอยอยู่บนขนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่สามารดูดซึมเข้าร่างกายได้ ยาที่ราดไปจะไม่ได้ผล.

ขอบคุณ https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E0%B8..
http://board.kobalnews.com/view.php?category=siamindu&wb_id=4350