ปลูกพืช » การขยายพันธุ์ต้นไม้ ..ด้วยวิธีปักชำในขวดน้ำ

การขยายพันธุ์ต้นไม้ ..ด้วยวิธีปักชำในขวดน้ำ

6 กันยายน 2019
574   0

การขยายพันธุ์ต้นไม้ ..ด้วยวิธีปักชำในขวดน้ำ

——————–

เลือกชนิดพรรณไม้เนื้ออ่อนที่สามารถใช้วิธีการขยายพรรณด้วยการปักชำกิ่งด้วยน้ำ แทนการใช้ดิน เช่น กิ่งเล็บครุฑด่าง, พลูด่าง, บุษบาด่าง, มันดำ, ไผ่ฟิลิปปินส์, ฤๅษีผสมฯลฯ..

ขั้นตอนเลือกลักษณะกิ่ง

ควรเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนลักษณะของกิ่งชนิดนี้ให้สังเกตว่ามีเปลือกสีน้ำตาลปนเขียว (กิ่งอ่อนเกินไปมักจะเน่าง่าย ส่วนกิ่งแก่เกินไปก็จะออกรากยาก)

เตรียมภาชนะสำหรับปักชำ เช่น ขวดโหล ขวดแก้วเหลือใช้ นำมาเช็ดล้างทำความสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดโรคในพรรณไม้ที่ปักชำ และใส่น้ำสะอาดในปริมาณที่เกือบเต็มภาชนะ


ตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณ 3 – 8นิ้ว โดยตัดใต้ข้อเพราะบริเวณนั้นจะมีอาหารสะสมและมีฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นให้แตกรากใหม่ตัดเฉียงประมาณ 45 องศา (เพื่อเพิ่มพื้นที่การแตกรากได้มากขึ้น)

ควรลิดใบออกให้เหลือครึ่งหนึ่ง หรือเหลือใบที่ปลายยอดสัก 3 – 4 ใบเพื่อลดการคายน้ำ หากพืชชนิดนั้นออกรากยาก ควรนำไปจุ่มฮอร์โมนเร่งราก(โดยใช้ในอัตราตามที่ระบุในฉลาก)หรือใช้สารป้องกันเชื้อราร่วมด้วย

เวลาในการปักชำควรเป็นช่วงเช้าหรือเย็นจะช่วยลดปัญหาการคายน้ำได้ซึ่งความอ่อนแก่ของกิ่งพันธุ์ และสภาพแวดล้อมทั้งเรื่องของความชื้นและแสงนั้นมีผลต่อการเกิดราก

ควรนำไปวางบริเวณที่มีแสงส่องถึง(แต่ไม่รับแดดโดยตรง) เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากโดยที่สภาพอากาศบริเวณนั้นควรได้รับความชื้นและอุณหภูมิเหมาะสม วิธีวัดคือให้ลองลงนั่งดูถ้ารู้สึกว่าเย็นสบายตรงนั้นคือที่ที่เหมาะสำหรับวางต้นไม้ปักชำ.

ที่มา – https://www.pohchae.com/2019/09/06/plant-3/