เลี้ยงสัตว์ » ปศุสัตว์ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ..ห้ามเคลื่อนย้ายสุนัข แมว

ปศุสัตว์ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ..ห้ามเคลื่อนย้ายสุนัข แมว

2 ตุลาคม 2019
342   0

กรมปศุสัตว์ เผยแพร่ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในพื้นที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี เตือนห้ามเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับ ..

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กรมปศุสัตว์ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หลังพบว่าในพื้นที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรง อาจระบาดไปยังสุนัขและแมว ตลอดจนประชาชนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ได้

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไปว่า พื้นที่โรงเรียนวัดนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี..

 

ไปทางทิศเหนือ           จรด ถนนนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) เขตเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
ไปทางทิศใต้                จรดถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวันออก   จรด ถนนพิบูลสงคราม เขตเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ไปทางตะวันตก           จรด แม่น้ำเจ้าพระยา

 

  เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)  ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ในเขตประกาศโรคระบาดชั่วคราว สามารถนำสุนัขและแมวไปรับการฉีควัคซีนได้ฟรี โดยติดต่อที่ปศุสัตว์อำเภอ และมีคำเตือนห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ ภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นทางการจากสัตวแพทย์ เมื่อพบสุนัข และแมว ป่วยหรือตาย หรือในพื้นที่ใกล้เคียงกันมีสุนัข แมว ป่วยตายด้วยอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ให้แจ้งพนักงานท้องถิ่น สารวัตร หรือสัตวแพทย์ และห้ามเคลื่อนย้ายซากหรือสุนัขจากบริเวณนั้น ในกรณีที่ตาย ให้ควบคุมซากอยู่ ณ ที่ตาย หากฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สปริงนิวส์