ปลูกพืช » มะละกอ แขกดำ

มะละกอ แขกดำ

26 พฤศจิกายน 2019
459   0

มะละกอ แขกดำ

:: ลักษณะทั่วไปของมะละกอแขกดำ ::
เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกและรับประทานกันมาก โดยเฉพาะสวนมะละกอในภาคกลาง จะนิยมปลูกพันธุ์แขกดำ เพราะมีรูปทรงใหญ่ น้ำหนักดี เนื้อแดงเข้ม มีรสหวาน  และหอม เป็นพันธุ์ที่มีต้นเตี้ย ลำต้นมีความสูงประมาณ 2-4 เมตร ก้านใบสีเขียวอ่อน ใบหนาสีเขียวเข้ม ลักษณะสั้นและแข็งแรง ก้านใบตั้งตรงยาวประมาณ 60-80 เซนติเมตร

ใบจะหนากว่าพันธุ์อื่นๆ มีเส้นใบ 9-11 แฉก มีการออกดอกติดผลเร็ว ผลมีขนาดปานกลาง ส่วนหัวและปลายผลมีขนาดเท่ากัน ผลยาวประมาณ 25-35 เซนติเมตร ผลในขณะที่ยังดิบเปลือกมีสีเขียวเข้ม เปลือกหนา เนื้อหนาประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร ผลสุกมีสีส้มอมแดง เนื้อสีแดงเข้ม ช่องว่างภายในผลแคบ มีเปอร์เซ็นต์ความหวานประมาณ 9-13 องศาบริกซ์ น้ำหนักผลประมาณ 0.60-1.70 กิโลกรัม เหมาะสำหรับบริโภคสุกและดิบ ความหวาน 13.25 องศาบริกซ์

:: การเพาะปลูก ::

ในการปลูกมะละกอแขกดำนั้น สำหรับการเพาะต้นกล้าให้หยอดเมล็ดลงถุงปลูก 2-3 เมล็ด แล้วรอประมาณ 40 วัน จึงสามารถนำไปลงแปลงปลูกได้ ซึ่งในการปลูกให้ใช้ระยะระหว่างต้นระหว่างแถวเท่ากับ 1.75 x 2.50 เมตร และหลังจากปลูก 10 วัน ก็ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ต้นละ 10 กรัม จากนั้นก็ใส่ทุก 15 วัน

ในช่วงมะละกอติดดอก ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 เพื่อเป็นการช่วยให้มีดอกมาก และในช่วงที่มะละกอมีลูกเล็กให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แต่สิ่งที่มะละกอขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำ ดังนั้นจึงต้องมีน้ำที่เพียงพอสำหรับมะละกอ หรือจะทำระบบน้ำที่มีหัวจ่ายสำหรับทุกต้นก็ยิ่งดี เพราะการดูแลมะละกอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นปุ๋ยและน้ำอย่าให้ขาด ส่วนเรื่องโรคและแมลงรบกวนก็ต้องคอยดูแลป้องกัน หรือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาตามอาการสำหรับสิ่งที่เกิดนั้นๆ และเมื่อดูแลดีแล้วประมาณ 6 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้เลย

โรคไวรัสจุดวงแหวน

..เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคไวรัสจุดวงแหวนจะต้องเน้นถึงความสมบูรณ์และแข็งแรงเป็นหลัก เกษตรกรไม่ควรปลูกมะละกอซ้ำที่เดิมทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ปลูกมะละกอแขกดำในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกหลายรุ่น เช่น ถ้าเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกมะละกอจำนวน 4 ไร่ ให้ทยอยปลูกทีละไร่และในการปลูกมะละกอ ในแต่ละรุ่นนั้นให้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง 2 คอเท่านั้น (ให้ต้นมะละกอติดผลเพียง 2 รุ่นเท่านั้น)

..ถึงแม้ว่าจะมีโรคจุดวงแหวนเข้ารบกวนบ้างก็ยังให้ผลผลิตได้ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตครบ 2 รุ่นให้โค่นต้นมะละกอทิ้งทันทีและปลูกถั่วเขียวทดแทน ดร.วิไลยัง แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะของการปลูกมะละกอว่า สำหรับพื้นที่ที่มีระบบน้ำที่ดีหรืออยู่ในเขตชล ประทาน ควรจะเริ่มต้นเพาะเมล็ดมะละกอแขกดำในช่วงเดือนธันวาคม เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ประมาณ 45 วัน ให้นำไปปลูกในช่วงเดือนมกราคม ดูแลรักษาต้นให้แข็งแรงและสมบูรณ์มะละกอจะเลี้ยงผลในช่วงฤดูฝนพอดี เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้จะช่วยลดปัญหาโรคไวรัสจุดวงแหวนลงได้แต่ก็ยังไม่ยั่งยืน.

 

ขอบคุณ youtube.com
https://www.google.com/search?client..
http://www.nopphayutfarm.com/%E0%..
https://www.thaigreenagro.com/%E0%..
https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php