เลี้ยงสัตว์ » จ.พัทลุงประกาศเขตภัยพิบัติโรคปากเท้าเปื่อย..ล่าสุดหมูตายเกือบยกฟาร์มที่ป่าพะยอม

จ.พัทลุงประกาศเขตภัยพิบัติโรคปากเท้าเปื่อย..ล่าสุดหมูตายเกือบยกฟาร์มที่ป่าพะยอม

28 พฤศจิกายน 2019
299   0

จ.พัทลุงประกาศเขตภัยพิบัติโรคปากเท้าเปื่อย..ล่าสุดหมูตายเกือบยกฟาร์มที่ป่าพะยอม

สถานการณ์โรคปากเท้าเปื่อย ยังคงลุกลามต่อเนื่องในหลายอำเภอ ล่าสุด ทำหมูตายเกือบยกฟาร์มใน อ.ป่าพะยอม ด้านผู้ว่าฯ จ.พัทลุง ประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่ระบาด เร่งหาทางช่วยเหลือเจ้าของแล้ว..

..แม้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และทีมสัตวแพทย์ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ในขณะนี้ ซึ่งการระบาดของโรคหนักสุดอยู่ในพื้นที่ อ.ป่าพะยอม โคพื้นเมืองของชาวบ้านยังตายเพิ่ม โดยเจ้าหน้าที่ทำได้แค่การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากโคพื้นเมืองในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 8,000 ตัว ได้ติดเชื้อโรคปากเท้าเปื่อย และไม่มียารักษา ทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้น

ซึ่งนอกจากโคพื้นเมืองของชาวบ้านในพื้นที่ อ.ป่าพะยอมแล้ว ล่าสุดฟาร์มเลี้ยงสุกรของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 14 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ได้ตายลงเกือบยกฟาร์มจากโรคดังกล่าวอีกด้วย ทำให้เจ้าของฟาร์มสุกรที่กำลังโตเต็มที่เพื่อรอจับขาย สุกรต้องมาตาย และติดเชื้อ ทำให้ต้องประสบปัญหาขาดทุน

ด้านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เปิดเผยข้อมูลว่า การเลี้ยงสุกรในพื้นที่ จ.พัทลุง เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรเลี้ยงมากที่สุดในภาคใต้ วันหนึ่งสามารถส่งขายได้วันละ 50 เที่ยว แต่เมื่อเจอโรคระบาด ต้องยุติการเคลื่อนย้าย และส่งขายไปโดยปริยาย.

ขอบคุณ https://mgronline.com/south/detail/9620000113860?
ผู้แนะนำข่าว –เนติพงษ์ จันทรังษี