เลี้ยงสัตว์ » อัพเดทโพล สำรวจผู้เลี้ยงแพะ อยู่ภาคไหนกันบ้าง? ภาคไหนเลี้ยงแพะเยอะรายที่สุด

อัพเดทโพล สำรวจผู้เลี้ยงแพะ อยู่ภาคไหนกันบ้าง? ภาคไหนเลี้ยงแพะเยอะรายที่สุด

13 มกราคม 2020
810   0

อัพเดทโพล สำรวจผู้เลี้ยงแพะ อยู่ภาคไหนกันบ้าง? ภาคไหนเลี้ยงแพะเยอะรายที่สุด?

จาก https://web.facebook.com/groups/LPYY2019/permalink/1046436155693882/


12/1/2563 ผลโพล ภาคกลางมีผู้เลี้ยงแพะเยอะที่สุด

12/1/2563 ผลโพล ภาคตะวันออกมีผู้เลี้ยงแพะน้อยที่สุด

ที่มา- เฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน https://web.facebook.com/groups/905796899757809/