เลี้ยงสัตว์ » ภาพแสดงความสมบูรณ์ของแพะบอร์.. เมื่อมองจากด้านหลังบั้นท้าย

ภาพแสดงความสมบูรณ์ของแพะบอร์.. เมื่อมองจากด้านหลังบั้นท้าย

19 มกราคม 2020
329   0

>สารบัญสำคัญ “คัมภีร์คนเลี้ยงแพะ”

>รวมรายชื่อเพื่อนแพะชาวช่างทั่วไทย (จากเฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน)


กลุ่มไลน์   แพะแกะสร้างอาชีพ (แอดไลน์มาที่ทีมงาน 108kaset 0874638654 แล้วจะดึงเข้ากลุ่มครับ )


ภาพแสดงความสมบูรณ์ของแพะ เมื่อมองจากข้างหลังบั้นท้าย