เลี้ยงสัตว์ » อาหารที่ไม่ควรให้แพะกิน(จากเฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน)

อาหารที่ไม่ควรให้แพะกิน(จากเฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน)

11 กุมภาพันธ์ 2020
1197   0

กากมันสด
>Rattanapron Machanonอย่าให้กินเลยค่ะ..สารฟอกขาวล้วนๆอันตรายสุดๆลำไส้ กระเพาะเน่าหมด