ทันข่าว » วิธีง่ายๆเพื่อเช็กรายชื่อท่านว่าเป็นเกษตรกรได้รับเงิน 15,000 เยียวยาโควิด 19 หรือไม่!!

วิธีง่ายๆเพื่อเช็กรายชื่อท่านว่าเป็นเกษตรกรได้รับเงิน 15,000 เยียวยาโควิด 19 หรือไม่!!

19 เมษายน 2020
639   0

วิธีง่ายๆเพื่อเช็กรายชื่อท่านว่าเป็นเกษตรกร รอรับเงิน 15,000 เยียวยาโควิด 19 หรือไม่!!

จากกรณีที่รัฐบาล เตรียมอนุมัติให้กระทรวงการคลังให้เงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ราย เป็นเงินจำนวน 15,000 บาทนั้น..

ทั้งนี้ การแจกจ่ายเงินดังกล่าว จะดูข้อมูลจากข้อมูลที่เกษตรได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้กับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจสอบจากฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.

สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th  โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับ>>

△1.พิมพ์หมายเลข13หลัก ตามบัตรประชาชนของท่านลงไปในช่องนี้(ไม่ต้องเว้นวรรค)


△2.หากท่านเป็นเกษตรกรซึ่งมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ15,000บาท จะมีรายชื่อของท่านปรากฏในช่องสีเขียว(หมายเลข2)

ขอให้โชคดีครับ

ต้องทำอาชีพแบบไหน? จำนวนเท่าไร? ถึงจะเข้าเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร