ทันข่าว » วิธีเช็กสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง คนละ 3,000 บาท

วิธีเช็กสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง คนละ 3,000 บาท

30 พฤษภาคม 2020
298   0

วิธีเช็กสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง คนละ 3,000 บาท

จากกรณีที่รัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เพื่อรับเงินช่วยเหลือช่วงโควิด 19 จำนวน 3,000 บาท โดยที่มีผู้ได้สิทธิ์ประมาณ 13 ล้านคนนั้น..

 

กลุ่มเปราะบางมีใครบ้าง

– เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ จำนวน 1.45 ล้านคน

– ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน

– ผู้พิการ 2 ล้านคน

วิธีเช็กว่าตัวเองเป็นกลุ่มเปราะบางหรือไม่?

1. เข้าเว็บไซต์ govwelfare

2. กรอกเลขบัตรประชาชน

3. กด “ตรวจสอบ”(แถบเมนูสีน้ำเงินเข้มด้านล่าง)

4. ผลการตรวจสอบจะโชว์ขึ้นมา หากท่านเป็น เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ก็จะขึ้นว่า ได้รับเบี้ยยังชีพอะไร หากไม่ได้เป็น จะขึ้นว่า ไม่พบสิทธิ.

 

วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

หากท่านเป็นบุคคลในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว เงินเยียวยาจะจ่ายรวมกับเงินที่ได้รับปกติทันที โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด เพราะรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้..

1. กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเลย

– เดือนมิถุนายน จะได้ 2,600 บาท

– เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,600 บาท

2. กลุ่มผู้สูงอายุ ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 600-1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะเพิ่มเป็น ดังนี้

– เดือนมิถุนายน จะได้ 2,600-3,000 บาท
– เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,600-2,000 บาท

3. กลุ่มคนพิการ ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ “เบี้ยเงินพิการ” 800 บาทต่อเดือน หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะเพิ่มเป็น ดังนี้

– เดือนมิถุนายน จะได้ 2,800 บาท
– เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,800 บาท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

หากไม่ได้มีชื่อในกลุ่มเปราะบาง แต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางยังไง

ถ้าหากท่านเป็นเด็กแรกเกิด เป็นผู้สูงอายุ หรือเป็นคนพิการ แต่ยังไม่ได้รับเบี้ยต่าง ๆ และมีความประสงค์ที่จะรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางด้วย ให้ไปติดต่อทำเรื่องที่สถานที่ดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของท่าน

– อบต.
– เทศบาล
– สำนักงานเขต

คำถาม : หากได้รับเงินเยียวยาโควิด 19 จากโครงการอื่นไปแล้ว เช่น เราไม่ทิ้งกัน หรือ เยียวยาเกษตรกร มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหรือไม่?

เรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดจากรัฐบาล ซึ่งทางรัฐบาลกำลังมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และจะขอประกาศอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้.