เลี้ยงสัตว์ » ญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรให้เช่าแพะปราบวัชพืช คิดค่าเช่าเพียงตัวละ4พันบาท/เดือน

ญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรให้เช่าแพะปราบวัชพืช คิดค่าเช่าเพียงตัวละ4พันบาท/เดือน

14 กันยายน 2020
410   0


ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องเนื้อเรื่อง

ญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรให้เช่าแพะปราบวัชพืช คิดค่าเช่าเพียงตัวละ4พันบาท/เดือน