ปลูกพืช » วิธีตรวจสอบว่าเงิน 4 ธ.ค.63 ช่วยชาวนาไร่ละ 500 โอนให้แล้วหรือยัง?

วิธีตรวจสอบว่าเงิน 4 ธ.ค.63 ช่วยชาวนาไร่ละ 500 โอนให้แล้วหรือยัง?

5 ธันวาคม 2020
353   0

วิธีตรวจสอบว่าเงิน 4 ธ.ค.63 ช่วยชาวนาไร่ละ 500 โอนให้แล้วหรือยัง?

4 ธันวาคม 2563 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า จากการที่ภาครัฐได้ออกมาตรการโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือชาวนา รวมถึงชาวไร่ต่าง ๆ ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว หรือ เงินช่วยเหลือชาวนา แล้ว

– เงินช่วยเหลือชาวนา ได้เงินเท่าไร

ชาวนาจะได้เงินไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20 ไร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ทว่าจะโอนให้ครึ่งหนึ่งก่อน คือ ไร่ละ 500 บาท

– เริ่มจ่ายวันไหน

           1-5 ธันวาคม นี้

– เงินจะเข้าทางไหน

           ชาวนาสามารถรับเงินผ่านบัญชีชาวนาโดยตรง โดยมีผู้ได้สิทธิ์มากถึง 4.35 ล้านครัวเรือน


– ตรวจสอบอย่างไร

           – เข้าไปที่เว็บไซต์ ตรวจสอบ ที่นี่

           – กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

– จะขึ้นเลขโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส., สถานะ

           -หากขึ้นว่า “ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน” โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน ตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

– หากขึ้นว่า “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลเกษตรกรรายได้มาให้ ธ.ก.ส. ก่อน เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ธ.ก.ส. จะทำการโอนเงินประกันรายได้ให้ภายใน 3 วันทำการ

– หากท่านมีโทรศัพท์มือถือ สามารถตรวจสอบเงินเข้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือไลน์ BAAC Connect