เลี้ยงสัตว์ » ตัวยาแก้ไขการเกิดพิษของเชื้อราในสัตว์ และป้องกันราในอาหาร

ตัวยาแก้ไขการเกิดพิษของเชื้อราในสัตว์ และป้องกันราในอาหาร

9 มกราคม 2021
687   0

ตัวยาแก้ไขการเกิดพิษของเชื้อราในสัตว์ และป้องกันราในอาหาร

1. คอปเปอร์ซัลเฟต(จุลสี) ละลายน้ำให้กิน 7 วัน ในอัตราส่วน 20 ppm (1:200)หรือในอาหาร 600 ppm
2. กรดโปรปิออนนิค (propionic acid) ในอาหาร 0.05% หรือแคลเซียมโปรปิออนเนต 0.22% ในอาหาร


3. เจนเชียนไวโอเลต (gentianviolet) 1 ppm ในน้ำ หรือ 8 ppmในอาหาร


4. ไนสเตติน (Nystatin) 125 ppm ในอาหารหรือเบต้าไฮดรอกซิควิโนลิน(hydroxy quinolin) ในอาหาร
5. เพนตะคลอโรฟีนอล (pentachorophenol) ในวัสดุรองพื้นคอก (ขี้แกลบ) 0.5-1.0 ppm
6. อีทอกควินิน (Ethoxyquin 66%) 70 กรัม ต่อตันอาหาร เพื่อควบคุมเชื้อรา
7. ส่วนผสมสารควบคุมเชื้อราในอาหาร ดังนี้
1.) กรดโปรปิออนนิค 1.2 กก. ต่อตันอาหาร หรือ 1200 ppm
2.) เจนเทียนไวโอเลต 276 กรัมต่อตันอาหาร หรือ 276 ppm
3.) คอปเปอร์ซัลเฟต 150 กรัมต่อตันอาหาร หรือ 150 ppm

อาหารสัตว์ขึ้นราในหน้าฝน ..อันตราย!!