รอบรู้เกษตร » อย่าฆ่า..มวนพิฆาต!! ตัวควบคุมทำลายหนอนที่เป็นศัตรูพืช

อย่าฆ่า..มวนพิฆาต!! ตัวควบคุมทำลายหนอนที่เป็นศัตรูพืช

10 มีนาคม 2021
490   0

อย่าฆ่า..มวนพิฆาต!! ตัวควบคุมทำลายหนอนที่เป็นศัตรูพืช

 

ชื่อสามัญ มวนพิฆาต หรือมวนโล่ (Stink bugs)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eocanthecona furcellata
ชื่อวงศ์ (Family) Pentatomidae
อันดับ (Order) Hemiptera
ประเภท แมลงตัวห้ำ

มวนพิฆาตเป็นแมลงที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเพราะเป็นตัวห้ำดูดกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร แมลงที่เป็นเหยื่อมักเป็นหนอนผีเสื้อต่างๆ หรือตัวอ่อนของด้วงปีกแข็งบางชนิด

มวนพิฆาตมีวงจรชีวิตที่สั้นและเลี้ยงง่าย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูของพืชผัก ไม้ดอก พืชไร่ และไม้ผลได้เป็นอย่างดี

มวนพิฆาตทำลายเหยื่อโดยใช้ส่วนปากที่แหลมยาวแทงลำตัวเหยื่อ พร้อมกับปล่อยสารพิษออกมาทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จากนั้นก็จะดูดกินของเหลวภายในลำตัวเหยื่อจนแห้งตายอย่างรวดเร็ว มวนพิฆาตสามารถทำลายหนอนผีเสื้อได้ 4-5 ตัวต่อวัน และตลอดชั่วอายุขัย สามารถทำลายหนอนได้มากกว่า 200 ตัว

» ระยะไข่ จากการศึกษาพบว่ามวนพิฆาตจะวางไข่ทั้งลักษณะเป็นฟองเดี่ยวๆ และเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ
2-70 ฟอง และสามารถวางไข่ได้สูงสุดถึง 418 ฟอง ไข่ที่วางใหม่ๆ จะมีลักษณะสีขาวครีมและจะค่อยๆ
เปลี่ยนเป็นสีเทาและเป็นสีทองแดง เมื่อใกล้จะฟักเป็นตัวอ่อน ช่วงไข่ใช้ระยะเวลา 5-7 วัน

» วัยที่ 1 ส่วนท้องจะมีสีดำแดง อก หัวและขาสีดำ รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณเปลือกไข่ ไม่กินอาหารจาก
ตัวหนอน แต่จะกินน้ำและอาศัยความชื้น ช่วงวัย 1 ใช้ระยะเวลา 2-4 วัน

» วัยที่ 2 ส่วนท้องจะมีสีแดง และมีแถบดำตรงกลางส่วนอก หัว และขามีสีดำ เริ่มกินอาหารประเภท
หนอนที่มีผิวหนังอ่อนนิ่มและเคลื่อนไหวช้า มวนพิฆาตวัยนี้ยาวประมาณ 2 มม. ช่วงวัย 2 ใช้ระยะเวลา
3-4 วัน

» วัยที่ 3 วัยนี้จะมีลักษณะคล้ายวัยที่ 2 แต่จะสังเกตเห็นแถบสีดำที่ท้องมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมชัดเจน
วัยนี้เป็นวัยที่กินหนอนได้ในปริมาณมาก เพราะเป็นวัยที่มีขนาดใหญ่ แข็งแรง และล่าเหยื่อได้เก่ง
เจริญเติบโตได้รวดเร็ว มวนพิฆาตนี้ยาวประมาณ 4 มม. ช่วงวัย 3 ใช้ระยะเวลา 3-4 วัน

» วัยที่ 4 วัยนี้มีลักษณะส่วนท้อง อกสีแดง และมีแถบสีดำบริเวณส่วนท้อง 3 แถบ พาดตรงกลางหนึ่งแถบ
และบริเวณด้านข้างๆ ละแถบ และมีแถบสีดำขนาบขวางตรงรอยระหว่างอกกับท้อง หัวและขามีสีดำ
มวนพิฆาตวัยนี้ยาวประมาณ 5 มม. ช่วงวัย 4 ใช้ระยะเวลา 3-4 วัน

» วัยที่ 5 จะมีส่วนท้องสีแดง แถบสีดำ จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแยกเรียงกัน ส่วนอกมีลักษณะคล้าย
ปีกแหลมยี่นออก ส่วนของขาตรงกลางจะเป็นสีขาวเมื่อใกล้จะลอกคราบสีจะจางลง เจริญเติบโตในวัยนี้
5-6 วัน มวนพิฆาตวัยนี้ยาวประมาณ 10 มม.

 

ตัวเต็มวัย
มีลำตัวยาวประมาณ 1.3 – 1.5 ซม. มีสีน้ำตาลดำและมีลายขาวปนเทากระจายทั่วด้านหลัง ส่วนปลายปีกเป็นสีน้ำตาลดำ ส่วนอกด้านหลังทั้งสองข้างจะมีลักษณะเป็นหนามแหลมยื่นออก และกลางหลังจะมีจุดขาวเรียงกันในลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นได้ชัด เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมียเล็กน้อย ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 20 – 30 วัน

คุณประโยชน์
มวนพิฆาตสามารถใช้ควบคุมทำลายหนอนผีเสื้อ หนอนด้วง และหนอนเกือบทุกชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนคืบ หนอนม้วนใบ หนอนคืบกะหล่ำ หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนคืบละหุ่ง หนอนหัวกะโหลก หนอนคืบลำไย หนอนแก้วส้ม และหนอนไหมเป็นต้น.

ที่มา  https://www.pohchae.com/2021/03/10/stink-bugs/

“กระดุมทองเลื้อย….พืชปราบวัชพืช”