ปลูกพืช » บอนไซ พืชเงินหมื่น เงินแสน

บอนไซ พืชเงินหมื่น เงินแสน

15 มีนาคม 2021
1273   0

บอนไซ พืชเงินหมื่น เงินแสน

บอนไซคืออะไร

บอนไซคือศิลปะในญี่ปุ่นแขนงหนึ่งที่พัฒนาขึ้นให้มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร เป็นการเพาะต้นไม้ลงในกระถางขนาดเล็กแล้วดูแลอย่างทะนุถนอม โดยเน้นย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ในป่าธรรมชาติให้มาอยู่ในกระถางต้นไม้(การจำลอง) เพื่อที่จะทำให้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ในป่าจึงมีการดัดกิ่งก้านให้โค้งงอโดยใช้ลวดยึดไว้ให้อยู่กับที่ หรือให้รากไต่กิ่งก้านบนโขดหิน เนื่องจากเป็นศิลปะใช้เทคนิคที่หลากหลายในการปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้เหมาะสม การปลูกบอนไซจึงถูกจัดให้เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่ง..

วิธีการดูบอนไซ

สิ่งสำคัญคือภาพลักษณ์ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ถูกย่อลงมาอยู่ในกระถางให้ชื่นชมได้ บอนไซไม่ดูเพียงแค่รูปทรงทั้งหมดอย่างเดียว แต่ยังดูถึงจุดอื่นๆด้วยทั้งราก ลำต้น กิ่ง ก้านและใบ..

ราก

เมื่อชื่นชมบอนไซให้ดูการแผ่ขยายของรากก่อน รูปทรงของรากซ้อนทับกันผ่านกาลเวลาและเกาะกับดินจนแน่น แสดงให้เห็นถึงพลังชีวิตอันแรงกล้าของต้นไม้ หากรากแผ่ขยายไปทุกทางจะเรียกว่าเป็น “การขยายรากแบบ 8 ทิศ (Happo)” ซึ่งเป็นรากแบบที่ทุกคนต้องการ

ลำต้น

ลำต้นที่หนุนต้นไม้ไว้เป็นอีกหนึ่งจุดในการดูบอนไซ ลำต้นจากรากจนถึงกิ่งแรกสุดจะเรียกว่า “การตั้งลำต้น” การแผ่ขยายออกจากส่วนนี้ไปสู่ด้านบนจะแสดงออกถึงพลังแบบต้นไม้ใหญ่

กิ่งก้าน

การสร้างลำต้นของบอนไซเกิดจากการแตกกิ่งก้านจากลำต้น สิ่งที่บอนไซที่ดีพึงมีคือ ความสมดุลที่ดีของลำต้นขนาดใหญ่กับกิ่งที่แตกขยายออกมา อีกทั้งต้นไม้ที่ใบร่วงหล่นก็จะมองเห็นกิ่งก้านที่แตกสาขาออกไปได้อย่างละเอียด

ใบไม้

ไม่ใช่แค่ลำต้น แต่ใบไม้ก็มีอิทธิพลต่อบอนไซเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกัน ต้นไม้ที่มีใบสั้นและความมันเงาจะถือว่าเป็นบอนไซที่ดี

ที่มา- https://www.pohchae.com/2021/03/15/bonsai/

การปลูก&เรื่องน่ารู้ของเสาวรส (ตอน1)