ส้มโอ » รากเน่า โคนเน่า ในต้นไม้ ดินจากใบไผ่ มีเชื้อ“ไตรโคเดอร์มา”ช่วยได้

รากเน่า โคนเน่า ในต้นไม้ ดินจากใบไผ่ มีเชื้อ“ไตรโคเดอร์มา”ช่วยได้

4 กรกฎาคม 2021
643   0

รากเน่า โคนเน่า ในต้นไม้ ดินจากใบไผ่ มีเชื้อ“ไตรโคเดอร์มา”ช่วยได้

เรามักจะพบเห็นปัญหารากเน่า โคนเน่า ได้บ่อยใน สวนยางพารา สวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนทุเรียน เน่าต้นไหนสร้างความเสียหายต้นนั้น และหากไม่ได้รับการแก้ไขการเกิดปัญหาก็จะขยายวงออกไปเรื่อยๆ..

สาเหตุหลักของการเกิดโรค เกิดจากเชื้อรา “ไฟทอปธอรา ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดเลวที่มักพบอยู่ในบริเวณร้อนชื้น ดินแฉะ ดินที่มีความเป็นกรด

โดยปกติไม่ว่าสวนยาง หรือ สวนผลไม้ที่เป็นโรคนี้ เจ้าของสวนก็มักจะใช้วิธีการขยายเชื้อ “ไตรโคเดอร์มา” แล้วนำมารดบริเวณโคนต้น บ้างก็ผสมมากับมูลสัตว์ที่จะนำมาใส่ให้กับพืชผลต่างๆ แต่ก็ได้ผลน้อย และ ต้องทำสม่ำเสมอ..

△ไตรโคเดอร์มา

เจ้าของสวนหลายแปลงจึงหันไปพึ่งพาสารเคมี ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ไม่ควรอย่างมาก เพราะเป็นการทำลายระบบนิเวศน์ ทำลายสุขภาพตัวเอง และ ทำลายผู้บริโภคทางอ้อม..

การแก้ไขง่ายๆอีกวิธี ด้วยธรรมชาติบำบัด โดยการปลูกไผ่แซมในพื้นที่ที่เกิดปัญหา

การปลูกไผ่นอกจากสร้างรายได้ ไผ่ยังเป็นที่อยู่ของเชื้อไตรโคเดอร์มา การปลูกไผ่จึงเปรียบเสมือน การสร้างบ้านให้กับไตรโคเดอร์มา

ที่มา https://www.pohchae.com/2021/07/04/bamboo-3/

>เพิ่มความสูงคันดินแก้น้ำท่วมด้วยดินขุยไผ่

ขี้แพะทั่วไทย(จากไลน์ แพะแกะสร้างอาชีพ และเฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน)

(4035  4/7/64)