เกณฑ์วัดปริมาณฝนตก มีกี่ระดับ? มีวิธีอย่างไร?

เกณฑ์วัดปริมาณฝนตก มีกี่ระดับ? มีวิธีอย่างไร? ทั้งหมดกำ … อ่านเพิ่มเติม เกณฑ์วัดปริมาณฝนตก มีกี่ระดับ? มีวิธีอย่างไร?