ด้วงไฟ หรือ ด้วงงวง, ศัตรูตัวร้ายของชาวสวนมะพร้าว-สวนปาล์ม

ด้วงไฟ หรือ ด้วงงวง, ศัตรูตัวร้ายของชาวสวนมะพร้าว-สวนปา … อ่านเพิ่มเติม ด้วงไฟ หรือ ด้วงงวง, ศัตรูตัวร้ายของชาวสวนมะพร้าว-สวนปาล์ม