เลี้ยงสัตว์ » ลักษณะพันธุ์ของกระต่าย โรงเรือน และการเลี้ยงดู(11/4/2022)

ลักษณะพันธุ์ของกระต่าย โรงเรือน และการเลี้ยงดู(11/4/2022)

11 เมษายน 2022
490   0

ลักษณะพันธุ์ของกระต่าย โรงเรือน และการเลี้ยงดู(11/4/2022)

“..หญ้าและพืชตระกูลถั่ว ควรผึ่งลมไว้ 1 วันเพื่อให้ไม่อมน้ำ สาเหตุให้กระต่ายท้องเสียได้..”

การเลี้ยงกระต่าย