เลี้ยงสัตว์ » เลี้ยงแพะกินหญ้าในสวนปาล์ม ได้ทั้งปุ๋ยจากมูลแพะ ยูเรียจากฉี่แพะ..ประหยัดค่าปุ๋ย เซฟค่าน้ำมัน

เลี้ยงแพะกินหญ้าในสวนปาล์ม ได้ทั้งปุ๋ยจากมูลแพะ ยูเรียจากฉี่แพะ..ประหยัดค่าปุ๋ย เซฟค่าน้ำมัน

14 เมษายน 2022
174   0

เลี้ยงแพะกินหญ้าในสวนปาล์ม ได้ทั้งปุ๋ยจากมูลแพะ ยูเรียจากฉี่แพะ..ประหยัดค่าปุ๋ย เซฟค่าน้ำมัน

คลิปเกษตรสวนผลไม้…รู้ไหมว่าใส่ปุ๋ยขี้แพะ ดีกว่าใส่ปุ๋ยขี้วัวในสวนทุเรียน..