เทคโนโลยี่ » คลิปโดรนภาคเกษตร: งานตัดกิ่งไม้สูง

คลิปโดรนภาคเกษตร: งานตัดกิ่งไม้สูง

14 พฤษภาคม 2022
1158   0

คลิปโดรนภาคเกษตร: งานตัดกิ่งไม้สูง

 

ตัวอย่างนำโดรนมาใช้งานภาคเกษตร: งานตัดกิ่งไม้สูง

@anuchitsuwanarat ตัวอย่างการนำโดรนมาใช้งานภาคเกษตร เช่นงานตัดกิ่งไม้สูง #โดรนภาคเกษตร ♬ เสียงต้นฉบับ – 108kaset.com