บันทึกจากความทรงจำดีๆที่เชียงใหม่..นอนพักสักคืน มาตกปลาแขยงที่เรือนแพแม่งัดฯ

บันทึกจากความทรงจำดีๆที่เชียงใหม่..นอนพักสักคืน มาตกปลา … อ่านเพิ่มเติม บันทึกจากความทรงจำดีๆที่เชียงใหม่..นอนพักสักคืน มาตกปลาแขยงที่เรือนแพแม่งัดฯ