วันนี้ » เงินช่วยประชาชนปากพนัง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 2566 จำนวน5พันบาท ออกแล้ว

เงินช่วยประชาชนปากพนัง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 2566 จำนวน5พันบาท ออกแล้ว

19 เมษายน 2023
279   0

เงินช่วยประชาชนปากพนัง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 2566 จำนวน5พันบาท ออกแล้ว

ให้ชาวบ้านที่เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวแก่ผู้ประสบภัยไปตามลำดับต่อไป..
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังได้มอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
โดยได้มีการจัดตั้งจุดลงทะเบียนพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปากพนังทั้งหมดจำนวน 22 ชุมชน สามารถลงทะเบียนได้อีก 1 วันตั้งแต่เวลา 8:30 น ถึง 16:30 น ตามชุมชนและจุดรับลงทะเบียนที่กำหนดไว้
สถานที่รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 14 -17 มีนาคม 2566 เวลา 8:30 น – 16:30 น
ตามชุมชนและสถานที่ ดังกล่าว