เลี้ยงสัตว์ » บอร์100..บอร์87.5 … เลือดF1..F5..ฯลฯคืออะไร.. ที่นี่มีคำตอบ

บอร์100..บอร์87.5 … เลือดF1..F5..ฯลฯคืออะไร.. ที่นี่มีคำตอบ

21 เมษายน 2018
7390   0

↗แพะสายเลือดบอร์

เพื่อนๆเกษตรผู้เลี้ยงแพะ คงเคยได้ยินว่าแพะพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ ตัวนั้น.. ตัวนี้ มีสายเลือดบอร์100.. บอร์93.75ฯลฯ บ้าง ..มาดูข้อมูลกันนะครับ..

สูตรการหาค่าระดับสายเลือด   
คิดได้จาก เลือดพ่อพันธุ์ บวกด้วย เลือดแม่พันธุ์ แล้วหารด้วย 2 ก็จะเท่ากับ  เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะที่ได้ เช่น..

พ่อพันธุ์ + แม่พันธุ์  หารด้วย2    เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=    ???
100%  +  100%               / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   100%
100%  +  95.312%          / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   97.657%
100%  +  90.625%         / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   95.312%
100%  +  87.5%              / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   93.75%
100%  +  81.25%            / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   90.625%
100%  +  75%                 / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   87.5%
100%  +  62.5%              / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   81.25%
100%  +  50%                 / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   75%
100%  +  25%                 / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   62.5%
100%  +  0%                   / 2   เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=   50%


แพะสายเลือดซาแนน

.

 

ตัวอย่างการผสมพันธุ์ 2 สายเลือด
พ่อพันธุ์บอร์100% ผสมกับ แม่พันธุ์ซาแนน100%

เปอร์เซ็นต์เลือดลูกแพะ=บอร์ 50%  และ ซาแนน50%

หรือแพะ3สายเลือด ก็คิดสูตรเดียวกันเช่น..
พ่อพันธ์ุบอร์100%  แม่พันธ์ุซาแนน50%+แองโกล50% คลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดสาม
-ลูกตัวแรก ออกมา หัวขาว ลำตัวขาวทั้งตัว ขาแข้งเรียวยาว
-ลูกตัวสอง ออกมา หัวน้ำตาล ลำตัวขาวทั้งตัว ขาแข้งใหญ่ หนา
-ลูกตัวที่สาม ออกมา หัวดำ ลำตัวขาว แต้มน้ำตาล ขาแข้งใหญ่ ยาว หนา
ดังนั้น ลูกแพะทั้งสามตัวนี้ก็จะมีเลือด บอร์50% ซาแนน25% และ แองโกล25%


ค่า F

หรือบางครั้งจะเรียกตามค่า F ..

F1 = ½ or 50% (50% Boer genetics and 50% *Rangeland)

F2 = ¾ or 75%

F3 = 7/8 or 87.5%

F4 = 15/16 or 93.75%

F5 = 31/32 or 96.88%

F6 = 63/64 or 98.84%

F7 = 127/128 or 99.22%

F8 = 255/256 or 99.61%

F9 = 511/512 or 99.80%

F10 = 1023/1024 or 99.90%

F11 = 2047/2048 or 99.95%

ตัวอย่างแพะสายเลือดผสมพ่อบอร์เลือดสูง+แม่บอร์แองโกล แข็งแรงมาก โตเร็ว ทนโรค

 

ที่มา http://www.108kaset.com/goat/index.php/topic,36.0.html