เลี้ยงสัตว์ » โรคไข้นมของแพะ (Milk fever; Hypocalcemia)

โรคไข้นมของแพะ (Milk fever; Hypocalcemia)

20 มิถุนายน 2018
4657   0

โรคไข้นม (Milk fever; Hypocalcemia)
เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดธาตุแคลเซียมในเลือด… มักพบกับแม่แพะในช่วงก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลังคลอด ซึ่งจะทำให้เกิดขาดธาตุแคลเซียมในลูกแพะขึ้นได้ด้วย

อาการที่พบในลูกแพะ :คือเดินเซไปมา ท้องผูก และไม่สามารถเจริญเติบโตแข็งแรงตามปกติ บางครั้งแสดงอาการขาหลังลากไปกับพื้น ส่วนท้ายของลำตัวจะเย็น แพะบางตัวที่แสดงอาการหนักและล้มลง จะหมดสติ และตายในที่สุด แต่ก่อนที่แพะจะล้มลง มักจะเดินเซหมุนไปรอบๆ เพื่อการทรงตัว หันหัวไปด้านข้าง ในกรณีที่เป็นแบบเฉียบพลัน แพะอาจตายได้ภายใน 2-3 ชั่วโมง

การรักษา ให้แคลเซียมบอโรกลูโคเนต (calcium borogluconate) 25% ขนาด 50-100 ซี.ซี. ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ขนาดและปริมาณของสารละลายนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและสภาวะของสัตว์..


..หรืออีกประเด็นอาจจะเป็นโรคที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร
แพะที่ ได้รับอาหารแร่ธาตุและวิตามินไม่เพียงพอ จะทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคน้อย รวมทั้งทำให้เกิดปัญหาด้านการผสมพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักพบว่าแพะที่ขาดธาตุอาหารแร่ธาตุและวิตามินมักเกิดการติดเชื้อและเป็นโรคปอดบวมได้ง่ายที่สุด.

 

ขอบคุณ http://tulyakul.blogspot.com/2011/09/blog-post_7964.html
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0..