เลี้ยงสัตว์ » Oxytetracycline LA รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและโรคอักเสบปอด..มดลูก

Oxytetracycline LA รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและโรคอักเสบปอด..มดลูก

9 สิงหาคม 2018
4739   0

http://bit.ly/2noFo6N

Oxytetracycline 20% LA EAF

  • รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ เช่นปอดอักเสบ ปอดบวม
  • ป้องกันและรักษามดลูกและเต้านมอักเสบ
  • พยาธิเม็ดเลือด เอฟเพอริโตซูโนซีส, เลปโตสไปโรซีส
ขนาดยาและวิธีใช้ สุกร,โค, แพะ : 1 ซีซี. ต่อ น้ำหนัก 10 กิโลกรัม …หรือ 20 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักสัตว์ 1กิโลกรัม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร

การเก็บรักษา :

ไม่ควรเก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า 25°C และเก็บให้พ้นแสง