เลี้ยงสัตว์ » อะเบ็นเทล(Abentel)ยาถ่ายพยาธิใบไม้,ตัวแบน,เส้นด้าย,ปอด,ปากขอ,ตุ่ม.. ในแพะ-วัว ชนิดกิน

อะเบ็นเทล(Abentel)ยาถ่ายพยาธิใบไม้,ตัวแบน,เส้นด้าย,ปอด,ปากขอ,ตุ่ม.. ในแพะ-วัว ชนิดกิน

21 ตุลาคม 2018
9635   0

อะเบ็นเทล(Abentel)ยาถ่ายพยาธิใบไม้,ตัวแบน,เส้นด้าย,ปอด,ปากขอ,ตุ่ม.. ในแพะ-วัว ชนิดกิน

ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Albendazole 112.5 มิลลิกรัม

สรรพคุณ : ใช้ถ่ายพยาธิใน วัว ควาย แพะ แกะ ทั้งพยาธิตัวอ่อน ตัวแก่ ของพยาธิในกระเพาะ พยาธิเส้นด้าย,
พยาธิปากขอ, พยาธิเม็ดตุ่ม, พยาธิเส้นด้ายในลำไส้, พยาธิในปอด, พยาธิตัวแบน, พยาธิใบไม้ในตับ

ชนิดสัตว์

ใช้ยา/มล.

ต่อน้ำหนัก/กก.

วัว ควาย

10

100

แพะ แกะ

1

20

หยุดให้ยา 4 วัน ก่อนนำสัตว์ไปจำหน่าย หรือฆ่า

ขนาด :

•  ขวดละ 25, 30, 50, 100 มล. และ 1 ลิตร
ราคาโดยประมาณ
ขนาด 1000 ml ราคา 460 บาท
ขนาด 30 ml ราคา 30 บาท

รวมคอมเม้นท์ จาก เฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน
Suphaset Yuth ใช้อะเบนเทล เป็นยากรอกฆ่าพยาธิจะดีกว่าครับ ถ้าที่คอกไม่มีปัจจัยเสี่ยงปรสิตจำพวกเห็บหมัดก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ยาฉีดเบรินิล ครับ
Suphaset Yuth ถ้าแพะท้องอ่อนๆไม่แนะนำครับ ถ้าแพะท้องแก่ผมก็เคยกรอกครับตามอัตราส่วนที่ระบุในฉลากยา แพะก็ไม่เป็นไร เพราะบางทีเราซื้อมาเจ้าของเดิมบอกไม่เคยถ่ายพยาธิ ผมเลยต้องใช้ยาถ่ายแบบกรอกแทนการฉีด หรือถ้ากลัวว่าจะแท้ง ลองใช้ยาถ่ายภายนอกที่ใช้แบบราดบนหลังชื่อยาไซเด็คติน พัว – ออน ก็ได้นะครับ หรือถามสัตวแพทย์ดูก่อนครับ ..