ชีวิต,สมุนไพร,ยา » ระวังสุขภาพพัง.. แจงผักผลไม้ 6 อันดับ มีสารพิษตกค้างอื้อ//และปลอดสาร..

ระวังสุขภาพพัง.. แจงผักผลไม้ 6 อันดับ มีสารพิษตกค้างอื้อ//และปลอดสาร..

18 กุมภาพันธ์ 2019
68   0

ระวังสุขภาพพัง.. แจงผักผลไม้ 6 อันดับ มีสารพิษตกค้างอื้อ//และปลอดสาร..

จากข้อมูลการตรวจของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า..

ผักและผลไม้สดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% มีจำนวน 6 ชนิด ได้แก่..

-มันฝรั่ง
-หน่อไม้ฝรั่ง
-มังคุด
-ผักกาดขาวปลี
-ถั่วแขก
-ข้าวโพดหวาน พบสารพิษต่ำมาก

ผักและผลไม้สดที่พบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 6 อันดับแรก ได้แก่..

-พริก
-ถั่วฝักยาว
-คะน้า
-ส้ม
-มะเขือ
-มะเขือเทศ

แต่ทั้งนี้ยังมีความปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากสารตกค้างนี้จะเกิดอันตรายต่อเมื่อผู้บริโภค บริโภคในปริมาณมากเท่านั้น.

 

ที่มา https://news.thaipbs.or.th/content/274884?fbclid=IwAR3-cVIz6m8vBfmgT_SrV_-8e..