เลี้ยงสัตว์ » ..ไม่ธรรมดา..เลี้ยงไก่แจ้ รายได้ ถึง30,000 บาท/ เดือน

..ไม่ธรรมดา..เลี้ยงไก่แจ้ รายได้ ถึง30,000 บาท/ เดือน

30 มีนาคม 2019
1329   0

..ไม่ธรรมดา..เลี้ยงไก่แจ้ รายได้ ถึง30,000 บาท/ เดือน

ไก่แจ้

.

 ”ไก่ซีไบร์ท” แนะนำโดย คุณ ชัย มีนบุรี พัทลุง