รอบรู้เกษตร » ฝรั่งหัวใส ใช้ต้นฟันสิงโต แดนดิไลออน..ผลิตยาง ทดแทนน้ำยางพาราได้แล้ว

ฝรั่งหัวใส ใช้ต้นฟันสิงโต แดนดิไลออน..ผลิตยาง ทดแทนน้ำยางพาราได้แล้ว

1 เมษายน 2019
896   0

.

ต้นฟันสิงโต Dandelion

นักวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรป เช่น เยอรมัน เนเธอร์แลนด์และสวีเดน ฯ ได้นำน้ำยางจากรากของแดนดิไลออนชนิดพันธุ์รัสเซีย (Russian Dandelion) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่รากสามารถผลิตน้ำยางได้ในปริมาณสูงและมีคุณภาพดีพอๆกับน้ำยางพารา มาทดลองผลิตถุงมือยางและยางรถยนต์ ได้แล้ว..

ต้นดอกวัชพืชแดนดิไลออน (Dandelion) เป็นวัชพืชที่ทนทาน เติบโตได้แม้ในดินที่เสื่อมคุณภาพและไม่สะทกสะท้านต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

นักวิทยาศาสตร์รู้กันมานานแล้วว่าน้ำยางสีขาวจากต้นดอกวัชพืชแดนดิไลออนมียางลาเทคอยู่ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำยางดิบ ดอกวัชพืชแดนดิไลออนสายพันธุ์ที่พบในประเทศคาซัคสถานเป็นพันธุ์ที่ให้น้ำยางดิบปริมาณสูงมากที่สุด

คุณ Dirk Pruefer หัวหน้าทีมวิจัยที่สถาบัน Fraunhofer Institute for Molecule Biology and Applied Ecology ในประเทศเยอรมันนีซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์กล่าวว่าทีมงานของเขากำลังพยายามหาทางตัดแต่งพันธุกรรมของดอกวัชพืชแดนดิไลออนสายพันธุ์จากคาซัคสถานเพื่อให้ผลิตน้ำยางในปริมาณมากเพียงพอแก่การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์

ทีมนักวิจัยชี้ว่าดอกวัชพืชแดนดิไลออนที่ผ่านการทำพันธุวิศวกรรมแล้วสามารถให้ผลผลิตน้ำยางดิบห้าร้อยกิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูก 6 ไร่ 1 งาน แต่คุณ Dirk Pruefer หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมงานคือผลผลิตที่สูงกว่านั้นอีกสองเท่าตัว พวกเขามุ่งพัฒนาให้วัชพืชนี้มีความสูงมากขึ้นและใบพุ่งขึ้นสูงจากพื้นแทนที่จะราบอยู่ติดกับพื้นเพื่อปรับให้เหมาะแก่การใช้เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องยนต์

คุณ Pruefer หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าบริษัท Continental AG ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งกำลังทดสอบคุณภาพของยางรถยนต์ที่ผลิตจากยางต้นแดนดิไลออน อยู่ในขณะนี้

เขากล่าวว่าทางบริษัทได้ผลิตเยื่อยางออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อทดสอบคุณภาพของยางและพบว่าคุณภาพของยางที่ได้จากต้นวัชพืชแดนดิไลออนคล้ายคลึงกับคุณภาพของยางจากต้นยางพาพาทุกประการ

ทีมนักวิจัยชุดนี้คาดว่าพื้นที่รกร้างมหาศาลในยุโรปและเอเชียที่ใช้เพาะปลูกไม่ได้เนื่องจากคุณภาพดินไม่ดีอาจจะกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกดอกวัชพืชแดนดิไลออนเพื่อนำไปผลิตเป็นยางดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในอนาคต..

ในขณะเดียวกันก็ทำการปรับปรุงพันธุ์แดนดิไลออนให้รากสามารถผลิตน้ำยางได้ในปริมาณที่สูงขึ้น เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์อันเป็นทางเลือกหนึ่งของอุตสาหกรรมยางในอนาคตอันใกล้นี้.

ขอบคุณ
https://www.continental.co.th/car/media-services/newsroom/taraxagum
https://anngle.org/th/j-lifestyle/tampopo-dandelion
https://www.voathai.com/a/science-dandelion-rubber-tk/2435465
https://www.google.com/search?newwindow=1&sa=N&q=Dandelion..