รอบรู้เกษตร » ชมคลิป 108เกษตร เสาะหาอาชีพ //..ขั้นตอน การเจาะบาดาล โดยละเอียด

ชมคลิป 108เกษตร เสาะหาอาชีพ //..ขั้นตอน การเจาะบาดาล โดยละเอียด

9 พฤษภาคม 2019
849   0

ชมคลิป 108เกษตร เสาะหาอาชีพ //..ขั้นตอน การเจาะบาดาล โดยละเอียด

 


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม (ขอบคุณ กิจบาดาล http://www.kitbadan.com/ )

ขั้นตอนที่  1.เมื่อทำการทำสัญญากับผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานกิจบาดาลจะค้นหาสำรวจนที่ในการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ขั้นตอนที่  2.เมื่อเลือกสถานที่เจาะแล้วทางทีมงานกิจบาดาลจะลงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อน้ำบาดาลทันที

ขั้นตอนที่  3.ทางทีมงานจะขุดบ่อน้ำเพื่อใช้ระบบไหลเวียนทางน้ำเพื่อที่จะทำการคว้านหน้าดินถึงชั้นหินโดยมีขนาดกว้าง 9-12 นิ้ว

ขั้นตอนที่  4.เมื่อทำการคว้านหน้าดินถึงชั้นหินเรียบร้อยแล้วจะทำการลงท่อขนาด 4 นิ้ว หนา13 ม.ม       ยาว  4 เมตร จนถึงชั้นดิน และ กรอก หินเกร็ดข้างบ่อกรองน้ำไม่ไห้มีเศษดินเศษทรายลงมายังบ่อบาดาล

4.1 ท่อตัน สำหรับลงบ่อที่ไม่ต้องการให้เศษดินเศษทรายล่วงเข้ามาในบ่อบาดาลที่ทำการเจาะ

4.2 ท่อเซาะ สำหรับไห้น้ำหน้าดินไหลผ่านโดยการผ่านหินเกร็ดที่กรอกไว้ข้างบ่อเพื่อกรองเศษดินเศษ

ทรายที่มากับน้ำ

4.3 หินเกร็ด สำหรับกรองเศษดินเศษทรายและเพื่อไห้น้ำไหลผ่านโดยไม่มีเศษปนเปื้อน
ขั้นตอนที่  5.เมื่อทำการลงท่อและใส่หินเกร็ดเพื่อกรองน้ำหน้าดินแล้ว จะทำการเป่าล้างบ่อเพื่อไห้เศษดิน   เศษทรายหมดไป และจะทำการเจาะชั้นดินโดยการใช้หัวเพชร และ เครื่องลมจ่อไป

ขั้นตอนที่  6.จะทำการเจาะชั้นดินโดยมีขนาด 4.6 นิ้ว โดยใช้เครื่องลมในการทำงาน จะทำการเจาะชั้นหินจนถึงระดับความลึกหรือละดับน้ำที่ตกลงตามสัญญากันไว้

ขั้นตอนที่  7.เมื่อทำการเจาะเสร็จแล้ว และ ได้ปริมาณน้ำ หรือ ความลึกตามสัญญาแล้ว จะทำการเป่าล้าง บ่อเพื่อให้น้ำสะอาดไม่มีเศษอะไรต่างๆในบ่อน้ำบาดาล

ขั้นตอนที่  8.ทางทีมงานจะนำปั้มน้ำขนาดตามใบสัญญา และ ติดตั้งเพื่อที่จะให้ผู้ว่าจ้างใช้ตามสิทธิของผู้ว่าจ้างต่อไป

ขอบคุณ https://www.google.com/search?q..
www.youtube.com