รอบรู้เกษตร » กรมอุตุฯ แถลงข่าวเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย2562..เริ่มตั้งแต่วันที่20 พ.ค.

กรมอุตุฯ แถลงข่าวเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย2562..เริ่มตั้งแต่วันที่20 พ.ค.

20 พฤษภาคม 2019
635   0

กรมอุตุฯ แถลงข่าวการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2562 -จะเริ่มตั้งแต่วันที่20 พ.ค.

-เริ่มมีผลในพื้นที่ภาคใต้ก่อน

-และจะค่อยๆเพิ่มพื้นที่มากขึ้น จนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

-ฤดูฝนปีนี้จะตกต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนต.ค.

-ปริมาณฝนโดยรวมทั้งประเทศจะน้อยกว่าปีที่แล้ว

ขอบคุณ tnamcot