เลี้ยงสัตว์ » การวิเคราะห์ว่าแพะเป็นไข้หรือไม่? ด้วยการวัดอุณหภูมิภายในร่างกาย

การวิเคราะห์ว่าแพะเป็นไข้หรือไม่? ด้วยการวัดอุณหภูมิภายในร่างกาย

25 พฤษภาคม 2019
2955   0

 

❤ขออนุญาตรวบรวม+เรียบเรียง จากความคิดเห็นจาก เฟซบุ๊ค เลี้ยงแพะยั่งยืน

Isaraman Thippayanon การเป็นไข้ หมายถึง อุณหภูมิภายในร่างกายแพะสูงเกิน 40°c (โดยประมาณ)
เพื่อความถูกต้องของการวิเคราะห์ ให้ใช้ปรอทวัดไข้สอดเข้าทางทวารหนัก จับเวลา 2-3 นาที แล้วดึงออกมาอ่านค่า หากได้อุณหภูมิ 37-38°c ถือว่าปกติ

เมื่อพบว่าแพะมีไข้ โดยเฉพาะไข้สูง 40°c ขึ้นไป ให้ทำการเช็ดตัว ด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ แล้วเช็ดย้อนขน คล้ายการเช็ดตัวเด็กของคน ให้เช็ดจนกว่าอุณหภูมิลดลง..
แล้วจึงค่อย ใช้ยาลดไข้ฉีดตามอัตราส่วน เช่น โนวาซีแลน , เยนเนอยิ่น , บิวต้าซิล เป็นต้น เพราะมีไข้สูงมากๆ แล้วฉีดยาจะทำให้แพะน็อคได้ แต่ถ้าอุณหภูมิไม่สูงมากนัก ก็ฉีดยาลดไข้ได้ เมื่อไข้ลดก็ให้หยุดยา หรือจะใช้วิธีเช็ดตัวก็ได้ โดยเฉพาะแพะเล็ก เช็ดบ่อยๆ ถ้าตัวร้อน.
ขอบคุณ
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31424/044022
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%97%..
https://web.facebook.com/groups/1211728858838662/..