ทันข่าว » ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล..งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.2562-108kaset

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล..งวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.2562-108kaset

1 มิถุนายน 2019
497   0

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล

คลิ๊ก!!ตรวจทุกรางวัล ขอให้โชคดี <<


ลักษณะของผู้มีบุญลงมาเกิด

1. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

2. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

3. เป็นผู้ไม่โอ้อวด

4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

5. เป็นผู้ไม่บ่น

6. เป็นผู้มีความอดทนได้ รอคอยได้

7. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

8. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

9. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว

10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่เอนเอียงฝ่ายใด

11. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ

12. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา

13. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา

14. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา

15. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฝ้า

16. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ในโลกว่าเป็นของตน

17. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป

18. เป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลาย

19. เป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบาป หรือทำชั่ว เบียดเบียนผู้อื่น

หากท่านพบเจอ คนที่มีคุณลักษณะหรือนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็ขอให้อยู่ใกล้ เรียนรู้จากเขา ปฏิบัติตามเข้า สนับสนุนเขา รับฟังเขา อย่างที่โบราณว่าให้คบบัณฑิต

เราลองเทียบเคียงลักษณะที่นิสัยทั้ง19 ข้อนี้ของเราและหากว่ายังขาดอยู่ข้อไหน ก็ลองเติมเต็มทีละข้อๆ จะทำให้เราเองเป็นเทวดาตั้งแต่อยู่เมืองมนุษย์ จะมีความสุขและบันเทิงในโลกทั้งสองและจะเป็นผังแห่งความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกภพทุกชาติเลยทีเดียว

ที่มา https://www.winnews.tv/news/21721