เลี้ยงสัตว์ » เน้นยารักษาสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ควรมีประจำฟาร์ม

เน้นยารักษาสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ควรมีประจำฟาร์ม

5 มีนาคม 2018
9098   0

https://goo.gl/uBNTc5

ขวดแก้ว ..ในประเทศ จะมีราคาย่อมเยาว์กว่า

 

ขวดปลาสติก ของต่างประเทศ มีราคาสูงกว่า แต่108kaset.com แนะนำให้ใช้ตัวนี้

ยาถ่ายพยาธิภายในและภายนอก/ไอโวเม็ก เอฟ®-Ivomec F®ยาฉีดสำหรับโค-กระบือราคา 620-640 บาท
ข้อบ่งใช้ พยาธิปอด-พยาธิใบไม้ในตับ-ปรสิต-ไรขี้เรื้อน-เหา-เห็บ
วิธีใช้ ฉีดใต้ผิวหนัง 1 cc/น้ำหนักสัตว์ 50 กิโลกรัม
ไอโวเม็ก เอฟ®-Ivomec F®ยาฉีดสำหรับโค-กระบือ
ยาฉีดกำจัดและควบคุมพยาธิภายใน ทั้งพยาธิตัวกลมและพยาธิใบไม้ในตับ กับพยาธิภายนอกของโคเนื้อ ตลอดจนโคนม
ในระยะที่ไม่ได้รีดนม
ส่วนประกอบ
» เป็นยาน้ำปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ทันที ประกอบด้วยไอเวอร์เม็คติน 1 % โดยน้ำหนัก/ปริมาตร และคลอร์ซูลอน 10 % โดยน้ำหนัก/ปริมาตร
» การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ในอัตราส่วน 1 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักสัตว์ 50 กิโลกรัม จะทำให้ได้ขนาดยาในระดับไอเวอร์เม็คติน 200 ไมโครกรัม และคลอร์ซูลอน 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม
ข้อบ่งใช้
» ยาฉีด ไอโวเม็ค-เอฟ สำหรับโค-กระบือ สามารถกำจัดและควบคุมพยาธิที่เป็นอันตรายต่อสัตว์
ได้แก่ พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร และพยาธิปอด (ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 4) พยาธิใบไม้ตับ
(ตัวเต็มวัย) พยาธิตา (ตัวเต็มวัย) warbles ไร และหมัด (ชนิดดูดเลือด)
»ไอโวเม็ค-เอฟ อาจใช้เป็นยาช่วยในการควบคุมหมัดชนิดกัด (Damalinia bovis) และไรที่เป็นสาเหตุของขี้เรื้อน Chorioptes bovis แต่อาจกำจัดไม่สมบูรณ์
ความคงฤทธิ์ของยา:
เมื่อ โค-กระบือ กินหญ้าที่มีตัวอ่อนของพยาธิปะปนอยู่ การกำจัดพยาธิโดยการฉีด ไอโวเม็ค-เอฟ ในอัตราส่วนของขนาดยาที่แนะนำจะสามารถควบคุมการติดเชื้อซ้ำของ Ostertagia spp. และ Cooperia spp. ได้นานอย่างน้อย 7 วัน และ D. viviparous ได้นานอย่างน้อย 14 วัน หลังฉีดยา
ขนาดการใช้ยา:
ไอโวเม็ค-เอฟ ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้นในขนาดยาระดับไอเวอร์เม็คติน 200 ไมโครกรัม
และคลอร์ซูลอน 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม ยาฉีด 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยไอเวอร์เม็คติน
10 มิลลิกรัม และคลอร์ซูลอน 100 มิลลิกรัม ซึ่งเพียงพอสำหรับการฉีดต่อน้ำหนักสัตว์ 50 กิโลกรัม
วิธีใช้ยา:
»ไอโวเม็ค-เอฟ ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนังในส่วนหน้า หรือส่วนหลังของบริเวณไหล่ (ดูภาพด้านบนประกอบ) แนะนำให้ใช้เข็มปราศจากเชื้อเบอร์ 17
ขนาดยา 1/2 นิ้ว (15-20 มิลลิลิตร)
»ควรเปลี่ยนเข็มใหม่ หลังจากฉีดทุก 10-12 ตัว ไม่แนะนำให้ฉีดสัตว์ที่หนังเปียกหรือสกปรก
»ถ้าใช้กระบอกฉีดที่ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยเฉพาะให้ใช้เข็มปราศจากเชื้อต่างหาก
อีกอันหนึ่ง สำหรับดูดน้ำยาไอโวเม็ค-เอฟ จากขวด
»ถ้าผลิตภัณฑ์ มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซีียส จะทำให้การฉีดทำได้ยาก เนื่องจากมีความหนืดเพิ่มขึ้น การให้ความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฉีดยาจนถึง 15 องศาเซลเซียส จะทำให้ฉีดยาได้ง่ายมากขึ้น
กลไกการออกฤทธิ์:
ไอเวอร์เม็คติน จะทำให้พยาธิตัวกลม ไรและหมัด เป็นอัมพาตและถูกฆ่าตายในที่สุด โดยออกฤทธิ์ต่อ
ระบบประสาทของพยาธิเหล่านี้ ในขนาดรักษาไอเวอร์เม็คตินไม่มีผลต่อโค-กระบือ เนื่องจากยาจะไม่
ซึมผ่านไปสู่ระบบประสาทส่วนกลางของโค-กระบือ คลอร์ซูลอน ออกฤทธิ์โดยขัดขวางขบวนการ
เมตาโบลิสม์ และยับยั้งเอ็นไซม์ที่จำเป็นต่อการสร้างพลังงานเพื่อดำรงชีวิต ในตัวของพยาธิใบไม้ในตับ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :
ใช้ฉีด
ไอโวเม็ก-เอฟ มีประสิทธิภาพต่อพยาธิภายในและภายนอก รวมทั้งพยาธิใบไม้ในตับตัวเต็มวัย ขนาดรักษาคือ 1 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม
ไอโวเม็ก-เอฟ สามารถออกฤทธิ์ต่อพยาธิตัวกลม (รวมทั้ง Ostertagia ระยะพัก) พยาธิปอด พยาธิใบไม้ในตับตัวเต็มวัย พยาธิตา warbles ไร และหมัด
มีความคงทนของฤทธิ์ยา
แม้จะให้ไอโวเม็ก-เอฟ ไปแล้วยาก็จะยังคงมีฤทธิ์ต่อพยาธิตัวอ่อนที่ตกอยู่บนหญ้าที่โค-กระบือ
กินเข้าไปใหม่ ยาจะควบคุมการติดเชื้อซ้ำของพยาธิปอดได้นานอย่างน้อย 14 วัน หลังจากฉีด
และของพยาธิตัวกลมที่สำคัญ (Ostertagia spp. And Cooperia spp.) ได้นานอย่างน้อย 7
วัน

ขนาดบรรจุ :
ไอโวเม็ก-เอฟ บรรจุใน 3 ขนาด สำหรับใช้ได้ทันที คือ 50, 200, 500 มิลลิลิตร
ขนาด 50 มิลลิลิตร บรรจุในขวดปิดด้วยจุกยางสำหรับใช้ได้หลายครั้ง แต่ละขวดบรรจุน้ำยาสำหรับฉีดโค-กระบือ น้ำหนักตัว 250 กิโลกรัมได้ 10 ตัว
ขนาด 200 มิลลิลิตร บรรจุในขวดที่เป็นถุงนิ่ม ออกแบบสำหรับใช้กับชุดสำหรับฉีดยาอัตโนมัติ
แต่ละขวดบรรจุน้ำยาสำหรับฉีดโค-กระบือ น้ำหนักตัว 250 กิโลกรัมได้ 40 ตัว โดยมีสายยางและเทปแขวนขวดยาบรรจุมาพร้อมในแต่ละกล่อง
ขนาด 500 มิลลิลิตร บรรจุในขวดที่เป็นถุงนิ่ม ออกแบบสำหรับใช้กับชุดสำหรับฉีดยาอัตโนมัติ
แต่ละขวดบรรจุน้ำยาสำหรับฉีดโค-กระบือ น้ำหนักตัว 250 กิโลกรัมได้ 100 ตัว โดยมีสายยางและเทปแขวนขวดยาบรรจุมาพร้อมในแต่ละกล่อง
คำแนะนำในการใช้ยาด้วยชุดฉีดยาอัตโนมัติ:
»ฆ่าเชื้อเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดก่อนการใช้ โดยการต้มในน้ำสะอาด 15-20 นาที
»ควรเก็บเข็มฉีดยาที่ต้มแล้วในน้ำยาฆ่าเชื้อ และควรเปลี่ยนเข็มบ่อยๆ ในขณะฉีดโค-กระบือ
»แกะสายยางออกจากถุงอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน
»ต่อปลายท่อพลาสติกเข้ากับกระบอกฉีดให้แน่น ถ้าจำเป็นอาจใช้ข้อต่อที่ให้มาก็ได้
»เปิดฝาจุกออกจากขวด และฆ่าเชื้อจุกยาด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมอื่น
ตั้งขวดขึ้นตรงและแทงเข็มที่ต่อกับสายยางกึ่งกลางของจุกยาง (ดูรูป A) ขันฝาเกลียวให้แน่น
ติดกับสาย »แขวนขวดคว่ำลงตามสะดวกจากคอ (ดูรูป B) ไหล่หรือเข็มขัด ใช้เทปแขวนขวดยาที่ให้มา
»ดูดยาเข้ากระบอกฉีด และใช้ฉีดได้ทันที
»หลังการใช้ ให้ถอดสายยางออกและล้างเครื่องมือทั้งชุดด้วยน้ำสะอาดก่อนเก็บ
»เก็บขวดยาที่ยังเหลืออยู่ไว้ในกล่องเพื่อป้องกันแสง ห้ามนำขวดที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้อีก
»ถ้าจะนำสายยางกลับมาใช้อีก ควรต้มในน้ำเดือด 15-20 นาทีก่อนพร้อมๆ กับเข็มฉีดยา
และกระบอกฉีด
ข้อควรระวัง:
» ให้หยุดยาในโค-กระบือก่อนฆ่าสำหรับเป็นอาหาร 28 วัน
» ห้ามใช้ยากับโค-กระบือที่อยู่ในช่วงรีดนม
» ห้ามใช้ยากับแม่วัวนมก่อนตกลูก 28 วัน
» ห้ามฉีดเข้าเส้นหรือกล้ามเนื้อ
» ป้องกันยาจากแสง
» ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารในระหว่างให้ยา หลังจากนั้นให้ล้างมือให้สะอาด
» ช่วงเวลาของการรีด ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จไม่ควรห่างกันมากอย่างไม่สมควร
» ใช้รักษาสัตว์เท่านั้น
» เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก
ความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม:
จากการศึกษาพบว่า เมื่อไอเวอร์เม็คตินสัมผัสกับดิน มักจะรวมตัวอย่างเหนียวแน่นกับดินทันที แล้วจะ
เปลี่ยนรูปและเสื่อมสภาพไป ขวดบรรจุ และภาชนะใดๆ ที่อาจมียาตกค้างอยู่ควรรีบทำลายเพื่อ
ความปลอดภัย เช่น โดยการฝังในดินที่ห่างจากแหล่งน้ำ เนื่องจากตัวยาไอเวอร์เม็คตินที่ยังไม่
เสื่อมสภาพ (free ivermectin) อาจมีผลต่อปลาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ำได้.


 

เวอร์บาเม็ค® เอฟ-Verbamec® F ยาฉีดสำหรับสัตว์ส่วนประกอบ :
ใน 100 ซีซี ประกอบด้วย
» Invermectin 1.0 กรัม
» Clorsulon 10.0 กรัม
» Excipient long acting qs 100.0 มิลลิลิตร
ข้อบ่งใช้ : » ใช้กำจัดและป้องกันโรคพยาธิภายใน และภายนอกของโค แพะ แกะ :
1.พยาธิตัวกลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ (ตัวแก่และตัวอ่อนระยะที่ 4) เช่น Ostertagia ostertagi (including inhibited larvae), O. lyrata, Teladorsagia circumcincta,
O. trifurcata, Haemonchus contortus, H. placei, Chabertia ovina, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, T. vitrinus, Cooperia oncophora,
C. pectinata, C. curticei, C. punctata, Bunostomum phlebotomum,
B. Trigonocephalum, Oesophagostomum radiatum, O. columbianum,
O. venulosum, Nematodirus helvetianus (ตัวแก่), N. spathiger (ตัวแก่), N. filicollis,
Gaigeria pachyselis, Strongyloides papillosus (ตัวแก่), Toxocara vitulorum (ตัวแก่),
Mecistocirrus digitalus (ตัวแก่), Trichuris ovis (ตัวแก่)
2.พยาธิปอด (ตัวแก่และตัวอ่อนระยะที่ 4) เช่น Dictyocaulus viviparous (including inhibited larvae), D. filaria, Protostrongylus rufescens (ตัวแก่)
3.พยาธิในตา Thelazia spp. (ตัวแก่)
4.พยาธิใบไม้ในตับ Fasciola hepatica (ตัวแก่และตัวอ่อนระยะ 8 สัปดาห์), Fasciola gigantica (ตัวแก่)
5.หนอนแมลงวัน Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, H. Lineatum, Oestrus ovis
6.เหา Linognathus vituli, L. pedalis, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Melophagus ovinus, Damalinia bovis
7.ไรขี้เรื้อน Psoroptes communis var. bovis and ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis
8.เห็บ Boophilus microplus, Ornithodorus savignyi (Sand tampans)
ขนาดและวิธีการให้ยา : » ใน 1 ซีซี ต่อน้ำหนักตัว 50 กก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือ เข้าใต้ผิวหนัง สำหรับ โค แพะ แกะ เพื่อกำจัดพยาธิในทางเดินอาหาร และพยาธิปอด
คำเตือน: ห้ามฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ไม่ควรใช้ในโคนมในระยะที่กำลังให้นม
ระยะหยุดยา: ให้งดใช้ยานี้ก่อนนำเนื้อ หรือน้ำนมไปบริโภค 28 วัน
ข้อควรระวัง:
• ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ยานี้สำหรับสัตว์เท่านั้น
• เก็บยานี้ให้พ้นจากมือเด็ก ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุหรือยานี้ลงในแหล่งน้ำ
การเก็บรักษา: เก็บยานี้ไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และพ้นจากแสงแดด


ยาถ่ายพยาธิในเส้นเลือด ขนาด 100ccราคา 480 บาทเบเรนิล® เวท 7% – Berenil® 7% ยาฉีดสำหรับสัตว์
ยาฉีดสำหรับรักษาโรคติดเชื้อทริพาโนโซม, เชื้อบาบีเซีย และเชื้อไธเลอเรีย
ส่วนประกอบ :
ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ไดมินาซีน อะเซททูเรท (Diminazene Aceturate) 70 มก.
ข้อบ่งใช้ :
» ใช้รักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ในวัว, แพะ, แกะ, สุกร และม้าที่เกิดจากเชื้อที่ไวต่อยานี้ :
โรคติดเชื้อบาบีเซีย (Babesiosis) ที่เกิดจากเชื้อ B.bovis, B.bigemina, B.ovis, B.motasi, B.canis, B.equi
โรคติดเชื้อทริพาโนโซม (Trypanosomiasis) ที่เกิดจากเชื้อ T.congolense, T.vivax, T.brucei รวมทั้งเชื้อ T.evansi
โรคติดเชื้อไธเลอเรีย (Theileriosis) ที่เกิดจากเชื้อ T.annulata โดยใช้ยานี้ในระยะแรกของการติดเชื้อ
โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว ที่ไวต่อยานี้มากกว่า 2 ชนิดรวมกัน
ขนาดและวิธีการให้ยา :
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อลึกๆ บริเวณคอ และสามารถฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้ ขนาดยา : 5 มล.
ต่อน้ำหนักตัว 100 กก.
ในรายที่ติดเชื้อ Tenacious Trypanosomiasis, การติดเชื้อโปรโตซัวที่ไวต่อยานี้
มากกว่า 2 ชนิดรวมกัน
เชื้อไธเลอเรีย ควรให้ยาในขนาด 2 เท่าของปกติ
ควรแบ่งยาฉีดในที่ต่างกันหลายแห่ง ในรายที่ใช้ยาในปริมาณมากเกินกว่า 20 มล. แต่ไม่เกิน 56 มล. ของขนาดยาทั้งหมด
การเก็บรักษา:
•เก็บในที่เย็น (อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส) และเก็บในที่มืด, ไม่ให้ถูกแสง
ระยะหยุดยา:
•หยุดยาก่อนส่งสัตว์เข้าโรงฆ่า 20 วัน
ขนาดบรรจุ:
• ขวดละ 20 มล. และ 90 มล.
รายการที่ 3 ยาถ่ายพยาธิเลโวโซล ขนาด 100 cc ราคาขวดละ 120 บาท
ข้อบ่งใช้ พยาธิตัวกลม-พยาะในปอด-พยาธิใส้เดือนในลำใส้ทั้งตัวอ่อนและตัวแก่
วิธีใช้ ฉีดใต้ผิวหนัง 1cc/น้ำหนักสัตว์12.5กิโลกรัม
รายการที่ 4 ยาถ่ายพยาธิชนิดผงเบนดาโซน-80 ขนาด 100 กรัม ราคา 60 บาท
ข้อบ่งใช้ ฆ่าพยาธิตัวกลม-พยาธิแส้ม้า-พยาธิเส้นด้าย-พยาธิเข็มหมุด-พยาธิตัวตืด-และอื่นๆเก็บทุชนิด
วิธีใช้ ผสมอาหารให้กิน,ผสมน้ำแล้วกรอกปากให้กินในอัตรา100กรัม/น้ำหนักสัตว์600กิโลกรัม

 


ยาถ่ายพยาธิแบบน้ำอเบ็นเทล ราคา 480 บาท
ข้อบ่งใช้ ถ่ายพยาธิในกระเพาะ-พยาธิเส้นด้าย-พยาธิปากขอ-พยาธิเม็ดตุ่ม-พยาธิในปอดและลำใส้-พยาธิตัวแบน-พยาธิใบไม้ในตับ
วิธีใช้ กรอกปาก ยา 1 cc/น้ำหนักสัตว์ 20 กิโลกรัม
อะเบ็นเทล – Abentel ยาสำหรับสัตว์ส่วนประกอบ :
ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Albendazole 112.5 มิลลิกรัม
สรรพคุณ :
ใช้ถ่ายพยาธิใน วัว ควาย แพะ แกะ ทั้งพยาธิตัวอ่อน ตัวแก่ ของพยาธิในกระเพาะ พยาธิเส้นด้าย, พยาธิปากขอ, พยาธิเม็ดตุ่ม, พยาธิเส้นด้ายในลำไส้, พยาธิในปอด, พยาธิตัวแบน, พยาธิใบไม้ในตับ
ขนาดและวิธีการให้ยา : ให้กรอกใส่ปากกิน
หยุดให้ยา 4 วัน ก่อนนำสัตว์ไปจำหน่าย หรือฆ่าขนาดบรรจุ:
• ขวดละ 25, 30, 50, 100 มล. และ 1 ลิตร

 


เนกาซันท์ – Negasunt หรือยาทดแทน ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ :
» Coumaphos 3% w/w
» Propoxur 2% w/w
ชื่อและอัตราส่วนของสารประกอบอื่นๆ :
» Sulfanilamide 5% w/w
ประโยชน์ :
» ใช้ในการป้องกันโดยเนกาซันท์ รักษาแผลสดทุกชนิดของสัตว์เลี้ยง เช่น แผลบาดเจ็บ แผลตอน แผลที่สะดือ และแผลที่เกิดจากการผ่าตัด เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้แผลติดเชื้อจุลินทรีย์และตัวหนอนของแมลงวัน ให้รีบใส่เนกาซันท์ทันทีที่มีบาดแผลสดเกิดขึ้น เนกาซันท์จะติดแน่นกับแผลได้ดี
» ใช้ในการรักษาโดยเนกาซันท์ รักษาแผลสดที่มีเชื้อจุลินทรีย์ แผลเน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็น แผลเรื้อรังที่หายยาก รวมทั้งแผลที่มีตัวหนอนของแมลงวัน
» ใช้กำจัดพยาธิภายนอก โดยใช้เนกาซันท์กำจัดพยาธิภายนอกชนิดอื่นๆ รวมทั้งเห็บที่ใบหูเป็นต้น
วิธีใช้ :
ควรทำความสะอาดแผลก่อนด้วยน้ำยาแอนติเซพติกหรือน้ำสะอาด แล้วโรยเนกาซันท์บางๆ ให้ทั่วรวมทั้งขอบของแผลด้วย ถ้าเป็นแผลลึกต้องใช้จำนวนมากเพื่อโรยลึกเข้าไปถึงภายในแผลในการกำจัดเห็บที่ใบหู ให้โรยตรงบริเวณที่มีเห็บรบกวนในขนาด 30 มิลลิกรัม (บีบเนกาซันท์ขนาด 20 กรัม
3 ครั้ง หรือบีบเนกาซันท์ขนาด 40 กรัม 1 ครั้ง)
ในกรณีที่คิดว่าการใช้เป็นสารละลายหรือผงเปียกๆ จะให้ผลในการรักษาดีกว่า ก็ให้ผสมเนกาซันท์กับน้ำสะอาดตามความเข้มข้นที่ต้องการแล้วรีบใช้ทันที เพราะเก็บไว้ได้เพียง 2-3 วันเท่านั้น ถ้าต้องการเก็บไว้ได้นานควรผสมกับน้ำมัน เช่น พาราฟิน หรือน้ำมันตับปลา หรือวาสลิน ควรใช้ซ้ำบ่อยๆ จนกว่าแผลจะหาย สัตว์ทนต่อเนกาซันท์ได้ดี
วิธีการเก็บรักษา:
ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง
คำเตือน :
• ห้ามรับประทาน
• เนกาซันท์สามารถตกหล่นและฟุ้งกระจายได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เป็นพิษ
ต่อผู้ใช้และผู้อื่น
• ขณะใช้ให้นำผ้าปิดจมูก ปากและสวมถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันการหายใจเอาละอองเนกาซันท์
เข้าไปและการสัมผัสกับผิวหน้าของผู้ใช้
• เมื่อเสร็จจากการใช้ต้องล้างมือ ชำระล้างร่างกายให้สะอาด และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
• ขณะใช้ระวัง อย่าให้เนกาซันท์เข้าตา จมูก ปากของสัตว์
• ไม่ควรใช้เนกาซันท์กับสัตว์ป่วยหรืออ่อนแอ ลูกสัตว์ สัตว์ที่กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
• ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
วิธีแก้พิษเบื้องต้น:
• หากถูกผิวหนังต้องล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
• หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา แล้วไปพบแพทย์
• หากกลืนเนกาซันท์รีบทำให้อาเจียน โดยดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้วทำการล้วงคอ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของเนกาซันท์

 


บูทอกซ์ – Butox สารกำจัดแมลง และสัตว์รบกวนชื่อสามัญ :
» เดลทาเมทริน (Deltamethrin)
กลุ่มสารเคมี :
» Pyrethroids
ส่วนประกอบ :
» (S)-œ-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2, 2-dibromovinyl)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylate 1.25% W/V EC.
คุณสมบัติ :
»ใช้กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน ได้แก่ เห็บ เหา แมลงวัน และไร ที่เป็นสาเหตุของโรคเรื้อนในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และใช้กำจัดไร เหา แมลงปีกแข็ง แมลงวัน และยุงในไก่
วิธีใช้ :
ผสม บูทอกซ์ ด้วยน้ำตามอัตราส่วนดังนี้
โค กระบือ แพะ แกะ
» เห็บ :
ใช้อัตรา 2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว หรือ ผสมลงในบ่อแล้วไล่ต้อนลงอาบ,
ใช้อัตรา 3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพิ่มเติมส่วนผสมหากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10%
» ไร :
ใช้อัตรา 4 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว หรือ ผสมลงในบ่อแล้วไล่ต้อนลงอาบ,
ใช้อัตรา 6 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพิ่มเติมส่วนผสมหากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10%
ระยะเวลาในการใช้ : การใช้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้มีระยะห่างกัน 8 -10 วัน
» เหา :
ใช้อัตรา 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว หรือ ผสมลงในบ่อแล้วไล่ต้อนลงอาบ,
ใช้อัตรา 1.5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพิ่มเติมส่วนผสมหากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10%
ระยะเวลาในการใช้ : ใช้เพียงครั้งเดียว
» แมลงวัน :
ใช้อัตรา 2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว หรือ ผสมลงในบ่อแล้วไล่ต้อนลงอาบ,
ใช้อัตรา 3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพิ่มเติมส่วนผสมหากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10%
ระยะเวลาในการใช้ : ใช้เพียงครั้งเดียว
….
สุกร
» ไร :
ใช้อัตรา 4 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว การใช้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้มีระยะห่างกัน 8 -10 วัน
» เหา :
ใช้อัตรา 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว ใช้เพียงครั้งเดียว
» แมลงวัน :
ใช้อัตรา 2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว ใช้เพียงครั้งเดียว
……
ไก่ : ไร เหา แมลงปีกแข็ง แมลงวัน และยุง
»ใช้อัตรา 2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร จุ่มอาบ หรือพ่นให้ทั่วตัวขณะล้างโรงเรือน หรือเมื่อตรวจพบ
ว่ามีแมลงบนตัวไก่อีก
ควรพ่นตามพื้นโรงเรือน และบริเวณรอบๆ โรงเรือนควบคู่ไปด้วย
การใช้โดยการพ่นตัวให้ชุ่ม (Spray) : การเตรียมส่วนผสมเริ่มโดยใช้น้ำเพียงเล็กน้อย เช่น
1 ลิตร เป็นต้น ผสมกับ บูทอกซ์ ในปริมาณที่กำหนดข้างต้น กวนส่วนผสมให้ทั่ว แล้วเติมน้ำให้ครบ
ตามปริมาณที่ต้องการ ในการใช้ทุกครั้งควรใช้ บูทอกซ์ที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วในปริมาณอย่างน้อย
3 – 5 ลิตร ต่อสัตว์ 1 ตัว (โค, กระบือ, แพะ, แกะ, สุกร)
การใช้โดยวิธีลงอาบ (Plunge Dips) :
1. ไล่ต้อนลงอาบครั้งแรก (Charging) : การเตรียมส่วนผสมเริ่มโดยใช้น้ำเพียงเล็กน้อยผสม บูทอกซ์ ในปริมาณที่กำหนด แล้วเติมน้ำให้ครบตามปริมาณที่ต้องการ แล้วเทลงไปตามความยาวของ
บ่ออาบ จากนั้นกวนให้เข้ากันจนทั่วประมาณ 10 นาที
2. เพิ่มเติมส่วนผสม (Topping up) : หากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10% ให้ผสม บูทอกซ์ ในปริมาณที่กำหนดไว้ในขนาดเพิ่มเติมส่วนผสม
การเก็บรักษา :
ต้องเก็บ บูทอกซ์ ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น และมีฉลากติดอยู่ สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน
ไซเด็คติน พัว – ออน Cydectin Pour – On ยาสำหรับเทลงบนหลังโค ตั้งแต่สันคอจนถึงโคนหาง

 


1  โรคหวัด และปอดบวม  :  ออกซี่ไซคลิน
2  ท้องร่วง : ไตรพริม ,ใบฝรั่ง
3  แก้อักเสบ : เพนไดสเต็ป แอลเอ
4  ถ่ายพยาธิ : เฟนเบนดาโซน ,ไอเวอร์เมคติน
5  ยาบำรุง : คาโตซาล ,AD3E
6  ท้องอืด : ยาธาตุน้ำแดง ,รูไมซิน
7  รักษาแผลสด : ยาเหลือง
8  ล้างแผล : ไฮโดรเย่น
9  สมานแผล ฆ่าหนอน : ยาม่วง
10  แก้ไอ : ยาแก้ไอตราเสือดาว
11  ลดอาการเป็นสัตว์ตัวผู้ : เดปโป
12  ตาอักเสบ : ยาป้ายตา เทอร์รามัยซิน ,ยาหยอดตาคน
13  โรคขาดแร่ธาตุ : แคลเซียมบอโล ,โทโนฟอสฟาน
14  ขาอ่อนแรง :  (แคลเซียมบอโล+คาโตซาล+AD3E)
15   แก้พิษยาฆ่าแมลง : อาโทรปีนซัลเฟต
16   แก้อาการแพ้ : แอดดรินารีน
17   แก้พิษยูเรีย : กรดน้ำส้ม

เรียบเรียงจาก http://วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง.com/archives/7339
http://www.thaigoatsheep.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1845

https://goo.gl/ra83BD