ปลูกพืช » ข้าวถุงหอมมะลิ..ราคาดีขึ้น 25-30% ..ชาวนายิ้มได้

ข้าวถุงหอมมะลิ..ราคาดีขึ้น 25-30% ..ชาวนายิ้มได้

21 เมษายน 2018
1203   0

http://bit.ly/2F43bPU

ข้าวถุงหอมมะลิ..เตรียมขึ้นราคา 25-30% เพราะผลิตไม่เพียงพอตลาด

 

จากกรณีที่ข้าวหอมมะลิหายไปจากระบบและเริ่มหาซื้อได้ยากในบางพื้นที่นั้น สืบเนื่องจากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้ง และด้วยราคาข้าวที่ตกต่ำต่อเนื่อง ทำให้ชาวนาปลูกข้าวหอมมะลิน้อยลง..

..นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ ยอมรับว่า จากการที่ผลผลิตหายไปจากระบบประมาณ 20% ทำให้หาข้าวสารมาบรรรจุถุงขายได้ยากขึ้น และมีผลต่อราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ปรับขึ้นกว่า 25-30%

ทั้งนี้จากการสำรวจราคาข้าวหอมมะลิ ถุงขนาด 5 กิโลกรัม หลายยี่ห้อของห้างค้าปลีกต่าง ๆ พบว่ามีตั้งแต่ราคา 160 บาทขึ้นไป แพงสุด คือ 260 บาท อย่างไรก็ดี จากความต้องการข้าวของผู้ประกอบการทั้งขายในประเทศ และส่งออก มีผลทำให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวดีขึ้น ซึ่งราคาจะช่วยจูงใจให้ชาวนาที่ทิ้งที่นารกร้างกลับมาทำนาอีกครั้ง.

http://www.ubmthai.com