ทันข่าว » กรมอุทยานฯ ประกาศปิดอ่าวมาหยา-อ่าวโล๊ะซามะ จ.กระบี่ นาน4 เดือน

กรมอุทยานฯ ประกาศปิดอ่าวมาหยา-อ่าวโล๊ะซามะ จ.กระบี่ นาน4 เดือน

29 พฤษภาคม 2018
985   0

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ แจ้งปิดอ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2561..

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยระบุว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งรวมไปถึงโครงสร้างของชายหาดซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ สร้างความเสียหายต่อปะการัง สัตว์น้ํา และระบบนิเวศบริเวณอ่าวมาหยา และอ่าวโล๊ะซามะในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

เพื่อให้การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกินขีดความสามารถในการรองรับได้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเกิดการฟื้นตัวอาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 และข้อ 5 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงไม่อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในบริเวณอ่าวมาหยาและอ่าวโล๊ะซามะ ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
        ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
        ธัญญา เนติธรรมกุล
        อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช