เลี้ยงสัตว์ » กายวิภาคศาสตร์ของแพะ..ผู้เลี้ยงแพะควรรู้

กายวิภาคศาสตร์ของแพะ..ผู้เลี้ยงแพะควรรู้

20 มิถุนายน 2018
4245   0

>สารบัญสำคัญ “ห้องสมุดคนเลี้ยงแพะ”

>สารานุกรมชื่อเจ้าของฟาร์มแพะ ทั่วไทย 2018-2019(รวมเฟซบุ๊คเพื่อนชาวแพะไทย)

>รวมฟาร์มจำ-หน่าย ขี้แพะทั่วไทย


กลุ่มไลน์   เลี้ยงแพะยั่งยืน   (แอดไลน์มาที่ทีมงาน 108kaset 0874638654 แล้วจะดึงเข้ากลุ่มครับ ) *ไลน์นี้ซื้-อข-าย สั-ตว์ได้ครับ

.

พยายามรวบรวมมาให้ ..เผื่อเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับ

.
.
.
.

.


ภาพอวัยวะภายในของแพะเพศผู้


ภาพอวัยวะเพศ แพะตัวผู้

.
.
.
.

ภาพอวัยวะภายในของแพะเพศเมีย
.
.
.
.

ภาพโครงสร้างกระดูกของแพะภูเขา

ภาพภายในศีรษะของแพะ

ภาพโครงสร้างขาแพะ

ภาพโครงสร้างเท้าแพะ

>ฟันของแพะ..บอกอายุได้

แก้ไขข้อความ