เลี้ยงสัตว์ » ฟันของแพะ..บอกอายุได้

ฟันของแพะ..บอกอายุได้

28 มิถุนายน 2018
2256   0


△ภาพแสดงอายุแพะโดยประมาณดูจากฟันแท้(อายุสูงสุดโดยประมาณ บางตัวจะอายุอ่อนกว่านี้ประมาณ3-4เดือน)


การประมาณอายุแพะโดยดูจากซี่ฟันแท้(ละเอียด)


การประมาณอายุของแพะสามารถดูได้จากฟันของแพะ แพะมีฟันล่าง 8 ซี่ ฟันแท้ของแพะจะงอกขึ้นมาแทนฟันน้ำนมเป็นคู่ ตั้งแต่อายุ 1 ปี ถึง 4 ปี และหลังจากแพะอายุได้ 4 ปี แล้วฟันแท้จะค่อยๆหลุดไปซึ่งจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อดูจากฟันของแพะ

-อายุประมาณ 13-15 เดือน ฟันแท้ซี่กลาง 2 ซี่ จะงอกขึ้นมาแทนฟันน้ำนม

.

-อายุประมาณ 18 – 21 เดือน(ปีครึ่ง-เกือบ2ปี)

 ฟันแท้อีก 2 ซี่ จะงอกเพิ่มขึ้นมาแทนฟันน้ำนม รวมเป็นฟันแท้ 4 ซี่

.

-อายุประมาณ 22 – 26 เดือน(2ปีกว่า) ฟันแท้อีก 2 ซี่ จะงอกเพิ่มขึ้นมาแทนฟันน้ำนม
รวมเป็นฟันแท้ 6 ซี่ จึงเหลือฟันน้ำนม 2 ซี่อยู่ด้านข้าง ข้างละ 1 ซี่

.

-อายุประมาณ 27 – 32 เดือน
แพะจะมีฟันแท้ทั้ง 8 ซี่

.

ขอบคุณ http://goat-link.com/content/view/14/31/#.WzRFtCAyW00
https://sites.google.com/site/karleiyngphaea/kar-praman-xayu-phaea

Know Your Common Mammal Skulls


http://www.infovets.com/books/smrm/C/
https://www.quora.com/Can-goats-swing-on-ropes-Has-anyone-seen-a-goat..
https://www.google.com/search?newwindow=1&safe=active&client=firefox-b..

กายวิภาคศาสตร์ของแพะ..ผู้เลี้ยงแพะควรรู้