ปุ๋ย-เครื่องมือเกษตร » คลิปเทคนิคเกษตร…ดำนาแบบพม่า,ยืนดำนา,ไม่ปวดหลัง..

คลิปเทคนิคเกษตร…ดำนาแบบพม่า,ยืนดำนา,ไม่ปวดหลัง..

25 มิถุนายน 2018
2311   0

คลิปเทคนิคเกษตร…ดำนาแบบพม่า,ยืนดำนา,ไม่ปวดหลัง..

ขอขอบคุณ ผู้แนะนำเนื้อเรื่อง .. กรีนฟาร์มแพะ กลุ่มไลน์ เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ลุ่มน้ำปากพนัง