ปลูกพืช » พริกเงินแสน ปลูกหนึ่งไร่ได้เงินแสน

พริกเงินแสน ปลูกหนึ่งไร่ได้เงินแสน

9 กุมภาพันธ์ 2021
181   0

พริกเงินแสน ปลูกหนึ่งไร่ได้เงินแสน

สาวไกลบ้านจำต้องลาเมืองหลวงกลับสู่บ้านเกิดเพื่อดูแลมารดาที่แก่ชราโดยยึดอาชีพเกษตรเลี้ยงชีพ พริกเป็นพืชแรกที่เลือกปลูกทั้งๆที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลือกทีมหมอพริกเป็นที่ปรึกษาเทคนิคบ้านๆที่ใครๆก็ทำตามได้สำเร็จ..

ปลูกพริกขี้หนูสวน