ปลูกพืช » “รวยได้เพราะใบมะกรูด” ปลูกมะกรูดตัดขายใบ มีรายได้ทุกเดือนไม่มีจน!

“รวยได้เพราะใบมะกรูด” ปลูกมะกรูดตัดขายใบ มีรายได้ทุกเดือนไม่มีจน!

15 มีนาคม 2023
682   0

“รวยได้เพราะใบมะกรูด” ปลูกมะกรูดตัดขายใบ มีรายได้ทุกเดือนไม่มีจน!

△”มะกรูด” พืชที่ใครหลายคนมองข้าม แต่มะกรูกเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพราะมะกรูดเป็นทั้งวัตถุดิบในการประกอบอาหารหลายชนิด รวมทั้งยังเป็นพืชสมุนไพรอีกด้วย มะกรูด สารามดขายได้ทั้งผล ใบ และกิ้งตอน คุณอภิชาติ พรลาภเลิศสุข (พี่เคี้ยง) เกษตกรเมืองกาญจนบุรี ได้ศึกษา และปลูกมะกรูดตัดใบขาย และส่งออกต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง ตันทุนตำเพราะปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ 20-30 ปี

ปลูกชิด 0.5ม. x 0.5ม. ปลูกสลับฟันปลา ไร่หนึ่งปลูกได้ถึง 4-5,000ต้น

ปลูกครั้งเดียว เก็บผลผลิตได้20-30ปี

อย่าให้ใบแก่มีอายุเกิน90วัน เพราะจะติดลูกได้

ที่ปลูกชิดเพราะไม่ต้องการให้กิ่งห้อยไม่เป็นกิ่งกระโดงอีกต่อไป.. กิ่งที่ห้อยลงมาจะติดดอก ทำให้ตัดใบไม่ได้

อากาศหนาวจะทำให้มะกรูดออกดอกได้ง่าย

ลูกมะกรูดจะออกปีละ 2 ครั้ง

ใบมะกรูดจะนิยมตัด 2 เดือน/ครั้ง

ควรปลูกด้วยกิ่งตอนเพราะจะไม่มีหนาม ถ้าใช้เมล็ดหรือเสียบยอดจะมีหนาม ทำให้เก็บใบลำบาก

อย่ารดน้ำที่ใบมะกรูด เพราะจะทำให้เป้นโรคแคงเกอร์ได้ง่าย

เมื่ออายุ6-8เดือนควรตัดแต่งกิ่งล่างให้โปร่ง อย่าให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อรา

มะกรูดจะเริ่มตัดขายได้เมื่อครบ 1 ปี

ใบเป็นคลื่น หยิก งอ ส่วนมากเกิดจากเพลี้ยไฟ

ศัตรูของมะกรูด ได้แก่ หนอนชอนใบ โรคแคงเกอร์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

แมลงเจาะใบ จะพาโรคแคงเกอร์ตามมาเข้าทางแผล

มะกรูดจะมีเพียงสายพันธุ์เดียว คือมะกรูด

การตัดใบขาย จะเหลือกิ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 100-120cm.

เมื่อไรที่มะกรูดมีลูก จะทำให้ใบไม่สวย

คลิปสร้างงาน..เคล็ดสุดง่ายกับการขยายพันธุ์กิ่งต้นไม้แทบทุกชนิด